Menu

projecten

Projecten van Vitale Delta

Binnen Vitale Delta werken meerdere sterke onderzoeksgroepen aan onderzoeksprojecten. Hierbij wordt uitgegaan van een levensloopbenadering (-9 maanden tot +100 jaar) waarin gezond opgroeien en ouder worden centraal staat. Projecten richten zich op het wijkniveau en/of het individu. Hieronder zijn enkele van deze projecten uitgelicht.

 • The Box Concept

  werkpakket: Algemeen,Ondersteund Vitaal

  Patiënten met reumatische auto-immuunsysteemziekten moeten regelmatig naar het ziekenhuis voor controle, omdat meerdere orgaansystemen aangetast kunnen...

  meer over dit project
 • Vitale Zorgverleners

  werkpakket: Zelf Vitaal

  Door de dubbele vergrijzing in Nederland is er een toenemende vraag aan gezondheidszorg terwijl het tekort aan zorgpersoneel oploopt. Behoud van verplee...

  meer over dit project
 • Duld geen Schuld

  werkpakket: Algemeen,Sociaal Vitaal

  Duld geen Schuld is een serious game (een spel met een ander primair doel dan puur vermaak) en is bedoeld voor studenten in het hbo-onderwijs die opgele...

  meer over dit project
 • Vitale Start

  werkpakket: Algemeen,Zelf Vitaal

  In de zorgsector, die kampt met oplopende personeelstekorten bij een stijgende vraag naar zorg, kan een gezond leer- en werkklimaat bijdragen aan behoud...

  meer over dit project
 • EXPLOR

  werkpakket: Algemeen,Ondersteund Vitaal

  Fysieke inspanning als medicijn bij mensen met arthose-gelerateerde kniepijn In de EXPLOR-studie worden innovaties in zorg van mensen met artrose-ger...

  meer over dit project
 • MOVe WITh

  werkpakket: Algemeen,Fysiek Vitaal

  De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, gemeente Westland, gemeente Den Haag, zorginstelling Pieter van Foreest (PvF), Walk in the ParQ (WITP) en het O...

  meer over dit project
 • BiBoZ – Praktijk Studie

  werkpakket: Algemeen,Fysiek Vitaal

  Fysiotherapeuten en cliënten in beweging voor duurzaam gezond beweeggedrag (Blijf in Beweging Ondersteuning Zorgprofessional Praktijk Studie (BiBoZ-PS)...

  meer over dit project
 • TROEF

  werkpakket: Algemeen,Fysiek Vitaal,Ondersteund Vitaal

  Thuis Revalidatie bij Ouderen met behulp van eHealth bij eerstelijns Fysiotherapeuten Met dit SIA KIEM-project willen Hogeschool Inholland en Hogesch...

  meer over dit project
 • Verborgen armoede

  werkpakket: Algemeen,Sociaal Vitaal

  Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool leiden en het lectoraat Ecosociaal werk van Hogeschool Inholland hebben in samenwerkin...

  meer over dit project
 • PROZA

  werkpakket: Algemeen,Fysiek Vitaal,Zelf Vitaal

  In Nederland groeit het aantal mensen met artrose naar verwachting naar 2,28 miljoen in 2040, het is de meest voorkomende chronische aandoening. Jaarlij...

  meer over dit project
 • Enquête verpleegkundigen en verzorgenden

  werkpakket: Algemeen,Zelf Vitaal

  Hoe blijven zorgprofessionals vitaal aan het werk? Die vraag staat centraal in de onderzoekslijn 'Vitaliteit van zorgprofessionals' van Vitale Delta. De...

  meer over dit project
 • Dialoog verpleegkundigen 50+

  werkpakket: Zelf Vitaal

  Hoe blijven zorgprofessionals vitaal aan het werk? Die vraag staat centraal in de onderzoekslijn 'Vitaliteit van zorgprofessionals' van Vitale Delta. De...

  meer over dit project
 • Het versterken van de vitaliteit van zorgprofessionals

  werkpakket: Algemeen,Zelf Vitaal

  Werken in de zorg is fysiek en mentaal zwaar. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk en urgent het is dat zorgprofessionals vitaal aan het werk blijve...

  meer over dit project
 • KIM

  werkpakket: Algemeen,Ondersteund Vitaal

  Binnen dit project ontwikkelen we een protocol met twee online instructieprogramma’s ter ondersteuning van Medisch Beeldvormende en Bestralingsdeskund...

  meer over dit project
 • iTLC

  werkpakket: Algemeen,Ondersteund Vitaal

  Dit onderzoek is er op gericht om leefstijlcoaches te ondersteunen bij het inzetten van e-coaching voor het begeleiden van mensen met een gewichtsgerel...

  meer over dit project
 • Design4One

  werkpakket: Algemeen,Ondersteund Vitaal

  Projectleider Anne van Woezik vertelt: Sinds een jaar ben ik bezig als docent-onderzoeker bij het Design4One project en in september ben ik begonnen ...

  meer over dit project
 • Leerboek ‘Armoede en Bestaansonzekerheid’

  werkpakket: Algemeen,Sociaal Vitaal

  Armoede en bestaansonzekerheid bespreekt alle factoren die de kwaliteit van leven bepalen: financiën, gezondheid, wonen, (betaald) werk en opleiding. ...

  meer over dit project
 • MoreHealth

  werkpakket: Algemeen,Fysiek Vitaal

  We leven langer én in een betere gezondheid. Dit geldt echter in mindere mate voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en/of lage opleiding. Zi...

  meer over dit project
 • BON: Betere Ondersteuning Naasten

  werkpakket: Sociaal Vitaal,Zelf Vitaal

  Verslaving is een groot maatschappelijk probleem dat veel leed veroorzaakt bij de mensen die zelf worstelen met een verslaving én bij hun naasten. Er w...

  meer over dit project
 • Naar verantwoorde rebellie

  werkpakket: Sociaal Vitaal,Zelf Vitaal

  Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zelfs...

  meer over dit project
 • Ouderen sterker maken: fysiek en sociaal

  werkpakket: Sociaal Vitaal

  Samenvatting In de derde levensfase (55+) valt er voor de meeste mensen nog veel moois te beleven. Binnen deze doelgroep bestaat een grote diversiteit:...

  meer over dit project
 • BiBoZ

  werkpakket: Fysiek Vitaal

  Hoe zorg je dat cliënten na afloop van een zorgtraject duurzaam gezond blijven bewegen? Het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg van...

  meer over dit project
 • Online onderwijs module eHealth voor leefstijlverbetering

  werkpakket: Ondersteund Vitaal

  Ontwikkelen van een onderwijsmodule eHealth voor leefstijlverbetering, gebaseerd op Intervention Mapping, in een digitale vorm voor derde- en vierdejaa...

  meer over dit project
 • Ontwikkeling van een Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning

  werkpakket: Zelf Vitaal

  De kennisbundel is gereed Er is een nieuwe online Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning gemaakt, met actuele kennis en leermiddelen voor docenten mb...

  meer over dit project
 • REVIVE

  werkpakket: Ondersteund Vitaal

  Revive staat voor Röntgenstraling En Vrouwen In VErwachting. Het project richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad en e-learning voor M...

  meer over dit project
 • Early HTA Lea

  werkpakket: Ondersteund Vitaal,Zelf Vitaal

  Aanleiding Robot Care Systems heeft een interactieve zorgrobot (Lea) ontwikkeld. Lea is een robot die de gebruiker actief ondersteunt bij het (op)staan...

  meer over dit project
 • Bewegen naar Beter

  werkpakket: Fysiek Vitaal

  Suikerziekte en hart- en vaatziekten behoren tot de meest voorkomende chronische ziekten, vooral op oudere leeftijd. In de toekomst wordt een verdere to...

  meer over dit project
 • Living Lab ZiekenThuis

  werkpakket: Ondersteund Vitaal

  Er is vraag naar manieren om zoveel mogelijk zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie te verplaatsen. Maar hoe lever je dergelijke complexe zorg aa...

  meer over dit project
error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload