Menu

projecten

Projecten van Vitale Delta

Binnen Vitale Delta werken meerdere sterke onderzoeksgroepen aan onderzoeksprojecten. Hierbij wordt uitgegaan van een levensloopbenadering (-9 maanden tot +100 jaar) waarin gezond opgroeien en ouder worden centraal staat. Projecten richten zich op het wijkniveau en/of het individu. Hieronder zijn enkele van deze projecten uitgelicht.

 • Design4One

  werkpakket: Algemeen,Ondersteund Vitaal

  Projectleider Anne van Woezik vertelt: Sinds een jaar ben ik bezig als docent-onderzoeker bij het Design4One project en in september ben ik begonnen ...

  meer over dit project
 • Leerboek ‘Armoede en Bestaansonzekerheid’

  werkpakket: Sociaal Vitaal

  Armoede vormt in Nederland, evenals elders in de wereld, een hardnekkig vraagstuk dat zich voordoet in allerlei gedaanten en gezichten, zoals bijvoorbee...

  meer over dit project
 • MoreHealth

  werkpakket: Algemeen,Fysiek Vitaal

  We leven langer én in een betere gezondheid. Dit geldt echter in mindere mate voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en/of lage opleiding. Zi...

  meer over dit project
 • BON: Betere Ondersteuning Naasten

  werkpakket: Sociaal Vitaal,Zelf Vitaal

  Verslaving is een groot maatschappelijk probleem dat veel leed veroorzaakt bij de mensen die zelf worstelen met een verslaving én bij hun naasten. Er w...

  meer over dit project
 • Naar verantwoorde rebellie

  werkpakket: Sociaal Vitaal,Zelf Vitaal

  Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg in zitten. Maar het stichten van nie...

  meer over dit project
 • BiBoZ

  werkpakket: Fysiek Vitaal

  Hoe stimuleer je als zorgprofessional cliënten om na afloop van een zorgtraject duurzaam gezond te blijven bewegen? Dit gaat het lectoraat Eigen Regie ...

  meer over dit project
 • Ouderen sterker maken: fysiek en sociaal

  werkpakket: Sociaal Vitaal

  Samenvatting In de derde levensfase (55+) valt er voor de meeste mensen nog veel moois te beleven. Binnen deze doelgroep bestaat een grote diversiteit:...

  meer over dit project
 • Online onderwijs module eHealth voor leefstijlverbetering

  werkpakket: Ondersteund Vitaal

  Ontwikkelen van een onderwijsmodule eHealth voor leefstijlverbetering, gebaseerd op Intervention Mapping, in een digitale vorm voor derde- en vierdejaa...

  meer over dit project
 • Ontwikkeling van een Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning

  werkpakket: Zelf Vitaal

  De kennisbundel is gereed Er is een nieuwe online Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning gemaakt, met actuele kennis en leermiddelen voor docenten mb...

  meer over dit project
 • Vitale Verpleegkundigen

  werkpakket: Zelf Vitaal

  De kwaliteit van de zorg staat onder druk door de snel veranderende (zorg)context die nieuwe eisen aan zorgprofessionals stelt en de toenemende krapte ...

  meer over dit project
 • REVIVE

  werkpakket: Ondersteund Vitaal

  Ontwikkelen van een praktische leidraad en e-learning voor Medisch Beeldvormende en Bestralingsdeskundigen (MBB-ers) ter ondersteuning van het onderzoek...

  meer over dit project
 • Early HTA Lea

  werkpakket: Ondersteund Vitaal,Zelf Vitaal

  Aanleiding Robot Care Systems heeft een interactieve zorgrobot (Lea) ontwikkeld. Lea is een robot die de gebruiker actief ondersteunt bij het (op)staan...

  meer over dit project
 • Bewegen naar Beter

  werkpakket: Fysiek Vitaal

  Suikerziekte en hart- en vaatziekten behoren tot de meest voorkomende chronische ziekten, vooral op oudere leeftijd. In de toekomst wordt een verdere to...

  meer over dit project
 • Living Lab ZiekenThuis

  werkpakket: Ondersteund Vitaal

  Er is vraag naar manieren om zoveel mogelijk zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie te verplaatsen. Maar hoe lever je dergelijke complexe zorg aa...

  meer over dit project
error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload