Menu

Dialoog verpleegkundigen 50+

Samen werken aan vitaliteit van zorgprofessionals

Werkpakket: Zelf Vitaal

Hoe blijven zorgprofessionals vitaal aan het werk? Die vraag staat centraal in de onderzoekslijn ‘Vitaliteit van zorgprofessionals’ van Vitale Delta. De kwaliteit van de zorg staat onder druk door de snel veranderende (zorg)context die nieuwe eisen aan zorgprofessionals stelt en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt met de daarmee gepaard gaande toenemende werkdruk. Door de coronacrisis is nog duidelijker geworden dat het werk van zorgprofessionals fysiek en mentaal zwaar is.

In 2018-2019 is het SIA KIEM-project ‘Samen werken aan vitaliteit van verpleegkundigen 50+’ uitgevoerd. Dit project richtte zich op het voorkomen van uitstroom van ervaren, al langer werkende, verpleegkundigen (50 jaar en ouder). Zij zijn op veel plekken onmisbaar voor de zorgverlening, leveren vaak zware fysieke arbeid en zijn niet zelden ontevreden over hun huidige positie en taken. Een belangrijk aangrijpingspunt voor behoud en meer vitaliteit is het versterken van veerkracht en eigen regie van zorgmedewerkers. Dat stelt ook eisen aan de organisatie, de werkomgeving en het werkklimaat; het vraagt om dialoog tussen medewerkers onderling en met werkgevers.

De Medewerkersdialoog

In het KIEM-project zijn de mogelijkheden verkend om uitstroom van deze verpleegkundigen in regio Rotterdam-Rijnmond te voorkomen en hun vitaliteit te versterken met behulp van ‘de Medewerkersdialoog’ (SMO en De Rotterdamse Zorg, 2016). Dit project vormde de start van de ontwikkeling van de onderzoekslijn ‘Vitale zorgprofessionals’ van Vitale Delta. De resultaten van de op 4 april 2019 georganiseerde Medewerkersdialoog zijn samengevat in de publicatie ‘Samen werken aan vitaliteit.’ Bekijk de publicatie hieronder.

Vervolg

Een vervolgproject ‘Vitaal verbonden: samen werken aan vitaliteit’, is in ontwikkeling. Dat project i.o. richt zich naast verpleegkundigen ook op andere zorgverleners en van alle leeftijden, d.w.z. in verschillende levens- en loopbaanfasen.

Subsidie

SIA KIEM

Partners

Stichting deRotterdamseZorg.nl, Thrive Institute (voorheen SMO), Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam), Bureau LambregtsAlbeda College RotterdamErasmus Universiteit RotterdamErasmus MCVan Kleef Instituut en Kenniscentrum VEER (Hogeschool Leiden).

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload