Menu

Ontwikkeling van een Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning

Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning

Werkpakket: Zelf Vitaal

Bekijk hier de vlog over de ontwikkeling van de kennisbundel Zelfmanagementondersteuning.

Doel

Doelstelling van dit project is de realisatie van een nieuwe Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning. Deze komt vrij beschikbaar op de websites van Vilans, de Kennispleinen en de lectorenplatforms. Een kennisbundel bestaat uit een state-of-the-art overzicht van de kennis, aangevuld met beeldmateriaal, praktijkvoorbeelden, opdrachten en casuïstiek. Met deze nieuwe kennisbundel komt de reeds ontwikkelde kennis over het thema zelfmanagementondersteuning breed (en vrij) beschikbaar voor alle Nederlandse mbo/hbo-opleidingen zorg & welzijn. De kennisbundel wordt ontwikkeld met onderzoekers, lectoren, docenten mbo en hbo, verpleegkundigen uit de praktijk en Vilans. Met deze Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning wordt kennis, zoals die is gebundeld in het leerboek ‘Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie’, eenvoudiger toepasbaar gemaakt voor gebruik in de opleidingen zorg en welzijn.

Subsidie

ZonMw Tussen Weten en Doen II

Samenwerking

Kenniscentrum Zorginnovatie, (Hogeschool Rotterdam), Vilans, Platform Zelfmanagement, Remise, Albeda College, Van Kleef Instituut, Fontys

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload