Menu

Ontwikkeling van een Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning

Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning

Werkpakket: Zelf Vitaal

De kennisbundel is gereed

Er is een nieuwe online Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning gemaakt, met actuele kennis en leermiddelen voor docenten mbo-hbo en (toekomstige) zorgprofessionals. De kennisbundel maakt duidelijk wat zelfmanagementondersteuning van mensen met diverse chronische gezondheidsproblemen inhoudt en welke kennis, houding en vaardigheden (aankomende) zorgverleners daarvoor nodig hebben. Deze kennisbundel bevat nieuwe films, animaties en veel bruikbare opdrachten voor onderwijs en praktijk. De kennisbundel is ontwikkeld door Hogeschool Rotterdam in samenwerking met Vilans en financieel mogelijk gemaakt door ZonMw. De nadruk van de kennisbundel ligt op het als zorgverlener in de praktijk brengen van zelfmanagement en eigen regie. Docenten van mbo- en hbo-opleidingen kunnen de inhoud direct gebruiken in hun lessen. De inhoud is een bewerking van het leerboek ‘Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie’ (uitgever: BSL).

Bekijk hier de online kennisbundel

Lectorenplatform Zelfmanagement

De kennisbundel is deels een product van het Lectorenplatform Zelfmanagement en valt binnen het werkpakket Onderwijs. Lectoren en docenten die betrokken zijn bij dit platform hebben input geleverd voor de kennisbundel. Verder zijn vanuit het platform diverse filmpjes en onderstaande animatie ‘Wat is zelfmanagement?’ gefinancierd.

Vlog

Bekijk hier de vlog over de ontwikkeling van de kennisbundel Zelfmanagementondersteuning.

Subsidie

ZonMw Tussen Weten en Doen II

Samenwerking

Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam), Vilans, Platform Zelfmanagement, Remise, Albeda College, Van Kleef Instituut, Fontys

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload