Menu

EXPLOR

Exercise, Pain and Hypoalgesia in Knee Osteoarthritis Rotterdam

Werkpakket: Algemeen, Ondersteund Vitaal

Fysieke inspanning als medicijn bij mensen met arthose-gelerateerde kniepijn

In de EXPLOR-studie worden innovaties in zorg van mensen met artrose-gerelateerde kniepijn (KOA) ontwikkeld en geëvalueerd door a) optimale oefentherapie (effect op pijn en functie) te ontwikkelen in EXPLOR-1, b) een eHealth-tool om het actief bewegen te stimuleren in EXPLOR-2 en c) het effect van deze innovaties op ervaren pijn, beperkingen in het dagelijks leven en de onderlinge werkingsmechanismen (biopsychosociale mediatoren) te evalueren in de fysiotherapeutische praktijk.

Doelen

De EXPLOR-studie als geheel heeft als doel de fysiotherapeutische zorg bij mensen met artrose-gerelateerde kniepijn te verbeteren door 1) de parameters (soort, duur en intensiteit) van oefentherapie te optimaliseren en 2) het ontwikkelen van een innovatieve EHA, waar middels PSD mensen met KOA aangezet worden tot gezond beweeggedrag en 3) binnen de dagelijkse praktijk evalueren op welke wijze vermindering van klachten tot stand komt bij mensen met KOA in het licht van a) het effect op ervaren pijn en dagelijks functioneren, b) een mediërend effect vanuit inspannings-geïnduceerde pijndemping en c) veranderingen in beweeggedrag en samenhangende persoonlijke factoren. Deze doelstellingen vullen zowel een kennishiaat in de wetenschappelijke literatuur (werkingsmechanismen van oefentherapie bij mensen met KOA) als een praktijkvraagstuk (hoe kan de huidige fysiotherapeutische hulp voor mensen met KOA worden verbeterd door zowel oefentherapeutische interventies te optimaliseren als gezond beweeggedrag te bevorderen, mede door middel van een innovatieve EHA) en daarnaast zorgen voor een kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

(Beoogde) resultaten

De drie onderzoeksprojecten binnen EXPLOR hangen nauw samen en dragen bij aan het verbeteren van de fysiotherapeutische zorg bij mensen met KOA . De opbrengsten vanuit de EXPLOR-studie zullen worden uitgewerkt in een klinisch bruikbare toolbox: ‘Move to Improve.’

Subsidiegever

Promotievoucher HR

Samenwerking

Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Erasmus MC, Vrije Universiteit Brussel

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload