Menu

Verborgen armoede

Project van de gemeente Den Haag

Werkpakket: Algemeen, Sociaal Vitaal

Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool leiden en het lectoraat Ecosociaal werk van Hogeschool Inholland hebben in samenwerking met de gemeente Den Haag een aanpak ontwikkeld om mensen in verborgen armoede te bereiken. Het Ministerie van VWS heeft opgeroepen tot deze Challenge, waar meerdere gemeenten mee aan de slag zijn gegaan.

De gemeente Den Haag heeft contact gezocht met bewoners van de stad die al lange tijd kampen met betalingsachterstanden en die al zeker vijf jaar zijn opgenomen in de zogeheten wanbetalersregeling. Dit betekent dat zij langlopende schulden hebben bij hun zorgverzekeraar.

Deze groep blijft vaak buiten het zicht van (schuld)hulp. Samen met werkpakket 3: Sociaal Vitaal heeft de gemeente een intensieve, outreachende aanpak ontwikkeld om met hen in contact te komen en te blijven. We hebben deze aanpak in de praktijk ontwikkeld. Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap heeft dit leerproces met actie-onderzoek begeleid. Zij hebben onderzocht hoe ze deze groep het best kunnen bereiken, met welke problemen zij kampen en hoe ze hen het beste kunnen ondersteunen. Het is met deze aanpak gelukt om mensen te bereiken die zelf geen hulp zouden hebben gezocht.

Resultaten

In vijf andere gemeenten zijn er in het kader van de VWS Challenge ook projecten opgezet waarbij ook gegevens over achterstanden bij de zorgverzekeraars zijn gebruikt. Het Verwij-Jonker instituut heeft deze projecten geëvalueerd. Bekijk de publicatie.

 

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload