Menu

iTLC

Inzet technologie voor leefstijlcoaches

Werkpakket: Algemeen, Ondersteund Vitaal

Dit onderzoek is er op gericht om leefstijlcoaches te ondersteunen bij het inzetten van e-coaching voor het begeleiden van mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Het doel van dit project is om een methodiek te ontwikkelen voor hbo-geregistreerde leefstijlcoaches. Deze methodiek helpt hbo-geregistreerde leefstijlcoaches bij het integreren van e-coaching in de begeleiding van hun cliënten, zodat deze hun leefstijl verbeteren en hun zelfmanagement vergroten. 

Professionals vanuit verschillende disciplines zijn betrokken bij het project. Naast sportkundigen zijn er bijvoorbeeld diëtisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten betrokken. Een aantal professionals neemt deel aan de consortiumgroep, deze groep is nauw betrokken bij het inhoudelijke proces. Professionals hebben een actieve betrokkenheid in de verschillende werkpakketten. 

Na de ontwikkeling van de methodiek evalueren de leefstijlcoaches de gebruiksvriendelijkheid en testen ze of deze helpt om e-coaching toe te passen in de begeleiding van hun cliënten binnen een GLI. De beroepsverenigingen gebruiken daarnaast de opgedane kennis om hun nascholingsaanbod te vernieuwen en hun onderzoeksagenda’s aan te scherpen. Voor de beroepspraktijk levert het project een methodiek en onderwijsmodule. Daarnaast worden projectresultaten via nieuwsbrieven en workshops teruggekoppeld aan de praktijk. 

Beoogde resultaten

Een methodiek en onderwijsmodule voor (aankomende) hbo-geregistreerde leefstijlcoaches. De methodiek ondersteunt hbo-geregistreerde leefstijlcoaches om e-coaching te gebruiken bij het aanbieden van een GLI. Deze ondersteuning is GLI-specifiek en omvat online en offline gedragsveranderingstechnieken, e-coachoplossingen en een stappenplan voor het gebruik en de implementatie van e-coaching in de praktijk. 

Samenwerking

Dit SIA Raak-project wordt uitgevoerd samen met onderzoekers van de lectoraten Oefentherapie – Dagelijks bewegen, Voeding en Beweging en Digital life van de Hogeschool van Amsterdam (penvoerder) en de onderzoekers van Kracht van Sport en E-health, onderdeel van Medische Technologie, van Hogeschool Inholland.  Het project is het resultaat van samenwerking tussen Vitale Delta en Mensen in Beweging (SPRONG-programma van de Hogeschool van Amsterdam).

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload