Menu

Naar verantwoorde rebellie

Afgerond project

Werkpakket: Sociaal Vitaal, Zelf Vitaal

Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg in zitten. Maar het stichten van nieuwe woonvormen voor ouderen stuit bij ondernemers op problemen: de hoeveelheid aan te betrekken partijen en de landelijke en eigen, interne regelgeving worden als belemmering ervaren voor de ruimte om te ondernemen. Daarnaast  blijkt dat het betrekken van (toekomstige) bewoners lastig is. Dat is juist van groot belang om het aanbod goed op hun wensen, de marktvraag, aan te laten sluiten. Als gevolg van deze belemmeringen komen initiatieven onbevredigend van de grond en is het huidige aanbod beperkt en/of onvoldoende passend bij de woonwensen van ouderen.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is het beantwoorden van de volgende onderzoeksvraag: Hoe kunnen belemmeringen die ondernemers ervaren in de governance van woonvormen worden weggenomen, in het bijzonder op het gebied van het organiseren van inspraak en het omgaan met regelgeving? Verantwoorde rebellie is hierbij het uitgangspunt: ruimte voor ondernemende partijen om het binnen de geldende wet- en regelgeving weloverwogen anders te doen, onder de voorwaarde van het leveren van kwalitatief goede woonruimte waar welzijnsdiensten en zorg mogelijk zijn, met aandacht voor empowerment en zelfstandigheid.

(Beoogde) resultaten

De uitkomsten van dit onderzoek bieden ondernemers praktische tools bij het opzetten van nieuwe woonvormen voor ouderen en levert de volgende producten op:

  • Handreiking Regels, Regelruimte en Besluitvorming.
  • Adviesrapport Inspraak: hoe regel je dat?
  • Infographic met betrekking tot het regelen van goed toezicht.
  • Manifest Woonzorgvoorziening van de Toekomst voor een succesvolle governance.
  • Pamflet Rebelse initiatieven in ouderenhuisvesting.

Partners

De Haagse Hogeschool (penvoerder) samen met de Erasmus Universiteit, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, MKB-partners en brancheorganisaties.

Financiering

Regieorgaan SIA – Raak mkb

Meer informatie

Neem contact op met projectleider Katja Rusinovic van De Haagse Hogeschool via K.M.Rusinovic@hhs.nl.

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload