Menu

PROZA

PeRsoonsgerichte Zelfmanagementondersteuning voor duurzaam gezond beweeggedrag bij Artrose: handvatten voor de fysiotherapeut

Werkpakket: Algemeen, Fysiek Vitaal, Zelf Vitaal

In Nederland groeit het aantal mensen met artrose naar verwachting naar 2,28 miljoen in 2040, het is de meest voorkomende chronische aandoening. Jaarlijks bezoekt de helft van de mensen met artrose vanwege langdurige of terugkerende pijn-en stijfheidsklachten en beperkingen in functioneren een fysiotherapeut. In de praktijk blijken het onvoldoende duurzaam toepassen van oefeningen en een inactieve leefstijl (gezond beweeggedrag) behandeleffecten echter te beperken.

Hogeschool Rotterdam voert in samenwerking met Erasmus MC, Hogeschool Leiden, LUMC en Vitale Delta een nieuw onderzoeksproject uit, gericht op het optimaliseren van het begeleidingstraject, en waarin ook studenten participeren. Hierbij wordt ingestoken vanuit persoonsgerichte begeleiding en aandacht voor het integreren van beweegadviezen in de eigen leefomgeving – oftewel: zelfmanagementondersteuning.

Wat zijn de doelstellingen van het onderzoek?

  • In samenspraak met mensen met artrose en fysiotherapeuten stapsgewijs toewerken naar een kansrijke aanpak ter ondersteuning van duurzaam gezond beweeggedrag voor mensen met artrose.
  • Komen tot een gevalideerde vragenlijst (SEPSS-PT) die benodigde zelfmanagementondersteunende competenties van fysiotherapeuten inzichtelijk maakt.

Dit vormt samen de basis voor vervolgonderzoek naar implementatie en evaluatie van deze kansrijke aanpak op duurzaam gezond beweeggedrag.

Lees meer over dit project op de website van Hogeschool Rotterdam

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload