Menu

Early HTA Lea

Samenwerkingsproject Vitale Delta

Werkpakket: Ondersteund Vitaal, Zelf Vitaal

Aanleiding

Robot Care Systems heeft een interactieve zorgrobot (Lea) ontwikkeld. Lea is een robot die de gebruiker actief ondersteunt bij het (op)staan en lopen. Daarnaast herinnert Lea aan afspraken en ondersteunt communiceren met zorgverleners en mantelzorgers. Bovendien stimuleert zij actief tot meer bewegen in het algemeen dagelijks leven en revalidatie. Lea is sinds mei 2018 op de Nederlandse markt te verkrijgen.

Doel

Op dit moment is er nog geen vergoeding beschikbaar vanuit de zorgverzekeraar of de gemeenten (wmo). Dit met als reden dat informatie over de meerwaarde van Lea ontbreekt. Een onderzoek naar de potentiële meerwaarde van Lea zal een succesvolle marktgang kunnen versterken.

Inhoud project

Als onderdeel van dit project is een breed netwerk aan partners samengesteld. Met de betrokkenen is een onderzoeksplan geschreven om de (kosten)effectiviteit van Lea aan te tonen. Voor verschillende doelgroepen zal worden onderzocht wat de consequenties zijn voor de gezondheid van patiënten en de kosten van zorg.

Conclusie

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zal gebruik gemaakt worden van literatuuronderzoek, interviews met experts, pilotstudies en een modelmatige kosteneffectiviteitsanalyse. Bovenstaande informatie is uitgewerkt in het opgeleverde onderzoeksplan.

Subsidiegever

ZonMw Programma Goed gebruik Hulpmiddelenzorg voor Early HTA

Samenwerking

Early HTA Lea is een project van Robot Care Systems i.s.m. De Haagse Hogeschool (Lectoraat Technology for health), Hogeschool Leiden (Lectoraat Eigen Regie), Hogeschool Rotterdam (Programma Vitale Delta), EUR (ESHPM), LUMC (Ouderengeneeskunde), CZ en Medical Delta. Het project maakt deel uit van het Medical Delta Living Lab Care Robotics.

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload