Menu

Bewegen naar Beter

Meer beweging voor mensen met suikerziekte en hart- en vaatziekten

Werkpakket: Fysiek Vitaal

Suikerziekte en hart- en vaatziekten behoren tot de meest voorkomende chronische ziekten, vooral op oudere leeftijd. In de toekomst wordt een verdere toename van deze chronische ziektes verwacht. Beide ziektes kunnen grote consequenties hebben voor de gezondheid, en daarmee ook voor het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven.

Landelijk gaat het om ongeveer 834.000 mensen met suikerziekte (Diabetes Mellitus) die bekend zijn bij de huisarts, waarvan 90% type 2 (DM-2) heeft. De komende jaren neemt dit aantal naar verwachting verder toe. Voor Rotterdam zijn de geschatte cijfers in 2030: 44.000 volwassenen met DM-2 en 40.000 met hart- en vaatziekten.

In de eerstelijnszorg is de begeleiding van cliënten met Diabetes type 2 en cliënten met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten, één van de speerpunten. Door het monitoren van cliënten met deze ziektes, kunnen risicofactoren tijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Zo kunnen complicaties en voortgang van de ziekte en daaraan gerelateerde beperkingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Het bespreken en positief beïnvloeden van leefstijl, vooral ten aanzien van bewegen, speelt hierbij een belangrijke rol.

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload