Menu

Ouderen sterker maken: fysiek en sociaal

Samenwerkingsproject Vitale Delta

Werkpakket: Sociaal Vitaal

Samenvatting

In de derde levensfase (55+) valt er voor de meeste mensen nog veel moois te beleven. Binnen deze doelgroep bestaat een grote diversiteit: van mensen die tot hoge leeftijd volop in de samenleving staan tot ouderen die heel kwetsbaar zijn. Er is daarom veel winst te behalen als veel eerder ingezet wordt op bijvoorbeeld het voorkomen van overgewicht en diabetes, maar ook op dementie. Daarom richt ons project zich op preventief beleid van gemeenten en instellingen gericht op ouderen. In dit project focussen we op het versterken van gezondheid, gezondheidsvaardigheden en sociaal welbevinden van ouderen en tegelijkertijd op het integreren van mogelijkheden die de sociale en fysieke omgeving biedt. Met verschillende partners in de regio Rijnmond en de Drechtsteden gaan we op zoek naar effectieve interventies, die kennis uit onderzoek, vakkennis van professionals en ervaringskennis van burgers verbinden tot meervoudig bewijs. Ook maken we ouderen bewust van de regie die ze hebben op het inrichten van hun derde levensfase. Het doel is om de vitaliteit van 55-80 jarigen die zelfstandig wonen zo lang mogelijk in stand te houden. We zetten hier op in samen met ouderen, gemeenten, onderzoek en de uitvoeringspraktijk, en doen dat door een lerende aanpak

Doelstelling en vraagstelling

Bij preventie richten we ons op het versterken van positieve gezondheid en sociaal welbevinden bij ouderen. Daarbij hebben we oog voor diversiteit onder ouderen (in termen van SES en opleidingsniveau, specifieke leeftijdsgroep, geslacht, culturele achtergrond) maar ook voor hun gezondheidsvaardigheden.

Bij een lerende uitvoeringspraktijk richten we ons vooral op professionals, de samenwerking tussen professionals van de verschillende domeinen en hun vakkennis uit verschillende relevante disciplines, zoals sociaal werkers, wijkverpleegkundigen en andere professionals uit de eerste lijn. Onderdeel van de lerende praktijk is voor ons de verbinding van die vakkennis met enerzijds de ervaringskennis van burgers en anderzijds de actuele stand van kennis uit onderzoek. Met andere woorden, we willen uiteindelijk dat alle betrokkenen van en met elkaar leren als gelijkwaardige partners, er zal sprake zijn van wederzijdse beïnvloeding. Op die manier kunnen we gezamenlijk werken aan vroegsignalering en tijdige doorverwijzing zodat preventie en zorg een natuurlijke keten worden.

Die drie kennisbronnen zijn ook van belang wanneer wij ons richten op het doorontwikkelen van gevalideerde instrumenten en erkende interventies, het bepalen van de werkzame elementen daarin en het vormen van nieuwe combinaties. Daarbij hebben we oog voor meervoudig bewijs en bewijs in context (vgl. Raad voor Gezondheid en Samenleving, 2017).

Partners

Gemeenten:  Dordrecht, Papendrecht, Rotterdam, Vlaardingen; in een buitencirkel ook Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Sliedrecht, Capelle aan den IJssel, Schiedam, Maassluis en Brielle. Werkplaats sociaal domein Zuid-Holland Zuid (Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland), werkplaats publieke gezondheid CEPHIR, Genero, Zorgbelang Zuid-Holland, GGD Zuid-Holland Zuid, GGD Rotterdam-Rijnmond. Erasmus MC, Healthy-R, Onderzoeksorganisatie Drechtsteden.

Financiering

ZonMw

Lees meer

https://www.werkplaatssociaaldomeinzhz.nl/actueel/nieuwsberichten/vitale-delta/

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload