Menu

werkpakket Zelf Vitaal

Dit werkpakket heeft ten doel de mens (al dan niet met chronische aandoeningen) in staat te stellen zelf de regie over eigen leven en gezondheid te voeren.

Dit leidt tot meer kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en welbevinden. eHealth kan hierbij ondersteunend zijn. De onderzoekers richten zich hierbij op mensen gedurende de hele levensloop, van voor de geboorte tot en met de laatste levensfase. Een eerste deelproject richt zich op Vitale Zorgprofessionals. Verder wordt gewerkt aan de doorwerking van reeds beschikbare kennis en producten op het thema zelfmanagement(ondersteuning): een leerboek voor hbo-V, instrumenten en apps.

projecten van het werkpakket

 • Vitale Verpleegkundigen

  De kwaliteit van de zorg staat onder druk door de snel veranderende (zorg)context die nieuwe eisen aan zorgprofessionals stelt en de toenemende krapt...

  meer over dit project
 • Ontwikkeling van een Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning

  De kennisbundel is gereed Er is een nieuwe online Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning gemaakt, met actuele kennis en leermiddelen voor docenten ...

  meer over dit project
 • BON: Betere Ondersteuning Naasten

  Verslaving is een groot maatschappelijk probleem dat veel leed veroorzaakt bij de mensen die zelf worstelen met een verslaving én bij hun naasten. Er...

  meer over dit project
 • Naar verantwoorde rebellie

  Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg in zitten. Maar het stichten van n...

  meer over dit project
error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload