Menu

werkpakket Zelf Vitaal

Het doel van dit werkpakket is mensen in staat te stellen zelf de regie over eigen leven en gezondheid te voeren. Dit leidt tot meer kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en welbevinden. eHealth kan hierbij ondersteunend zijn. Het werkpakket richt zich enerzijds op mensen met chronische aandoeningen en ouderen in diverse (zorg)settings en anderzijds op naasten, studenten en (zorg)professionals. Werkpakket 4 ontwikkelt en voert onderzoek uit binnen de thema’s:

 • (Ondersteuning van) zelfmanagement en eigen regie bij mensen met chronische aandoeningen
 • Vitaliteit, gezondheid en welzijn van naasten, studenten en (zorg)professionals

projecten van het werkpakket

 • Dialoog verpleegkundigen 50+

  Hoe blijven zorgprofessionals vitaal aan het werk? Die vraag staat centraal in de onderzoekslijn 'Vitaliteit van zorgprofessionals' van Vitale Delta. ...

  meer over dit project
 • Ontwikkeling van een Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning

  De kennisbundel is gereed Er is een nieuwe online Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning gemaakt, met actuele kennis en leermiddelen voor docenten ...

  meer over dit project
 • BON: Betere Ondersteuning Naasten

  Verslaving is een groot maatschappelijk probleem dat veel leed veroorzaakt bij de mensen die zelf worstelen met een verslaving én bij hun naasten. Er...

  meer over dit project
 • Naar verantwoorde rebellie

  Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zel...

  meer over dit project
 • Enquête verpleegkundigen en verzorgenden

  Hoe blijven zorgprofessionals vitaal aan het werk? Die vraag staat centraal in de onderzoekslijn 'Vitaliteit van zorgprofessionals' van Vitale Delta. ...

  meer over dit project
 • PROZA

  In Nederland groeit het aantal mensen met artrose naar verwachting naar 2,28 miljoen in 2040, het is de meest voorkomende chronische aandoening. Jaarl...

  meer over dit project
 • Vitale Start

  In de zorgsector, die kampt met oplopende personeelstekorten bij een stijgende vraag naar zorg, kan een gezond leer- en werkklimaat bijdragen aan beho...

  meer over dit project
 • Vitale Zorgverleners

  Door de dubbele vergrijzing in Nederland is er een toenemende vraag aan gezondheidszorg terwijl het tekort aan zorgpersoneel oploopt. Behoud van verpl...

  meer over dit project
error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload