Menu

werkpakket Zelf Vitaal

Dit werkpakket heeft ten doel mensen in staat te stellen zelf de regie over eigen leven en gezondheid te voeren.

Dit leidt tot meer kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en welbevinden. eHealth kan hierbij ondersteunend zijn. Het werkpakket richt zich enerzijds op mensen met chronische aandoeningen en ouderen in diverse (zorg)settings en anderzijds op naasten, studenten en (zorg)professionals. Werkpakket 4 ontwikkelt en voert onderzoek uit binnen de thema’s:

 • (Ondersteuning van) zelfmanagement en eigen regie bij mensen met chronische aandoeningen
 • Vitaliteit, gezondheid en welzijn van naasten, studenten en (zorg)professionals

medewerkers van dit werkpakket

projecten van het werkpakket

 • Vitale Verpleegkundigen

  De kwaliteit van de zorg staat onder druk door de snel veranderende (zorg)context die nieuwe eisen aan zorgprofessionals stelt en de toenemende krapt...

  meer over dit project
 • Ontwikkeling van een Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning

  De kennisbundel is gereed Er is een nieuwe online Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning gemaakt, met actuele kennis en leermiddelen voor docenten ...

  meer over dit project
 • BON: Betere Ondersteuning Naasten

  Verslaving is een groot maatschappelijk probleem dat veel leed veroorzaakt bij de mensen die zelf worstelen met een verslaving én bij hun naasten. Er...

  meer over dit project
 • Naar verantwoorde rebellie

  Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg in zitten. Maar het stichten van n...

  meer over dit project
error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload