Menu

BiBoZ – Praktijk Studie

Een hybride implementatie-effectonderzoek naar het stimuleren van duurzaam gezond beweeggedrag in de dagelijkse fysiotherapeutpraktijk

Werkpakket: Algemeen, Fysiek Vitaal

Fysiotherapeuten en cliënten in beweging voor duurzaam gezond beweeggedrag (Blijf in Beweging Ondersteuning Zorgprofessional Praktijk Studie (BiBoZ-PS))

Korte omschrijving
Binnen deze RAAK-mkb aanvraag wordt in twee jaar (2022-2024), samen met zes fysiotherapiepraktijken, cliënten, een zorginnovatiebedrijf, docentonderzoekers en studenten een implementatiestrategie ontwikkeld en geïmplementeerd. Vervolgens wordt een hybride implementatie-effectonderzoek uitgevoerd om de implementatiestrategie, de implementatie zelf en de effecten van de BiBoZ-methode te evalueren.

Doel
Het uiteindelijke doel is landelijke opschaling van de BiBoZ-methode naar de dagelijkse fysiotherapiepraktijk via het Innovatieplatform Fysiotherapie (IPF) en het KNGF.

(Beoogde) resultaten

Voor de beroepspraktijk

  • Op maat voor de dagelijkse fysiotherapeutische beroepspraktijk implementeren van een methodiek voor het, tijdens een consult, persoonsgericht, en met het betrekken van de persoonlijke context, ondersteunen van duurzaam gezond beweeggedrag.
  • Ten minste zes praktijken hebben de methode geïmplementeerd en 12 fysiotherapeuten hebben gewerkt met de methode.
  • De methodiek is klaar voor gebruik in een gerandomiseerde klinische studie waarmee effectonderzoek kan worden uitgevoerd.

Voor het onderwijs

  • Kennis en vaardigheden over het thema stimuleren duurzaam gezond beweeggedrag, en het bevorderen van eigen regie in het curriculum van de betrokken HBO-bachelor’- en masteropleidingen gericht op bewegen, leefstijl en gezondheid.
  • Continue onderzoekslijn ‘praktijkonderzoek fysiotherapie’ (POF) over duurzaam gezond bewegen.
  • Ontwikkelen van een post-hbo en minor over de BiBoZ-methode in combinatie met gedragsveranderingstechnieken en het gedagsveranderingswiel (Michie et al., 2011, 2018).
  • Doorontwikkeling van de bachelor 3.0 van Hogeschool Leiden (HL), de modules Bewegen naar Gezondheid en de minor Sport, bewegen en leefstijl van Hogeschool Rotterdam (HR).
  • Kennis en ervaring over ontwerpgericht en actieonderzoek.

Voor de wetenschap

  • Kennis over implementatiestrategie voor de BIBOZ-methode, zodat deze effectief bij verschillende type MKB-fysiotherapiepraktijken geïmplementeerd kan worden en wat daarvoor nodig is.
  • Artikelen over de stappen binnen het ontwerpgerichte onderzoek.

Nieuwsbrieven

Samenwerking
De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Zorg 1, KNGF, Diabetes Vereniging Nederland (DVN), Centrum voor Fysiotherapie en Manuele Therapie, ADFYS Fysiotherapie, Fysiotherapie Plus, Rayer Healthcare, IJmed Fysiotherapie, KBC Haaglanden.

Subsidiegever
SIA Raak-mkb

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload