Menu

Enquête verpleegkundigen en verzorgenden

Samen werken aan vitaliteit van zorgprofessionals

Werkpakket: Algemeen, Zelf Vitaal

Hoe blijven zorgprofessionals vitaal aan het werk? Die vraag staat centraal in de onderzoekslijn ‘Vitaliteit van zorgprofessionals’ van Vitale Delta. De kwaliteit van de zorg staat onder druk door de snel veranderende (zorg)context die nieuwe eisen aan zorgprofessionals stelt en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt met de daarmee gepaard gaande toenemende werkdruk. Door de coronacrisis is nog duidelijker geworden dat het werk van zorgprofessionals fysiek en mentaal zwaar is.

In aanvulling op het kwalitatieve onderzoek Dialoog Verpleegkundigen 50+ voerden we kwantitatief onderzoek uit met behulp van een online enquête om na te gaan hoe staat het met de vitaliteit (veerkracht, motivatie en energie) van verpleegkundigen en verzorgenden, en welke factoren in het werk en leven van verpleegkundigen daarmee samenhangen. De eerste enquête (2019) was gericht op verpleegkundigen en verzorgenden van 50 jaar en ouder en is verspreid via het netwerk van deRotterdamseZorg. Ruim 740 verpleegkundigen en verzorgenden van 50+ vulden de enquête in. De resultaten zijn beschreven in het in december 2019 verschenen dossier over Vitaliteit in TVZ.

In 2020 is de enquête gericht op verpleegkundigen en verzorgenden van alle leeftijden ontwikkeld. Het uitzetten ervan via de regionale zorgwerkgeversorganisaties Care2Care en Zorgzijn Werkt is vanwege de coronapandemie uitgesteld.

Vervolg

Een vervolgproject: ‘Vitaal verbonden: samen werken aan vitaliteit’, is in ontwikkeling. Dat project i.o. richt zich naast verpleegkundigen ook op andere zorgverleners en van alle leeftijden, d.w.z. in verschillende levens- en loopbaanfasen.

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload