Menu

MOVe WITh

Met Ouderen Vooruit Wandelen met Interactieve Technologie

Werkpakket: Algemeen, Fysiek Vitaal

De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, gemeente Westland, gemeente Den Haag, zorginstelling Pieter van Foreest (PvF), Walk in the ParQ (WITP) en het Ouderenfonds doen gezamenlijk onderzoek naar beweegstimulering in de buitenruimte nabij een zorginstelling voor ouderen.

Vanuit de gemeentes, PvF en het Ouderenfonds komt de vraag hoe technologie ingezet kan worden om ouderen te motiveren meer, zelfstandiger en duurzamer te laten bewegen in de buitenruimte van een zorginstelling. Dit doen ze door bestaande technologie te evalueren samen met de betrokken instanties en de ouderen zelf. Daarnaast ligt er de wens om meer mensen uit de buurt te betrekken bij deze buitenruimte. Een van de routes die geëvalueerd wordt is Walk in the ParQ. Deze interactieve route bevat palen met qr-codes die met een mobiele applicatie gescand kunnen worden. Zo worden suggesties voor krachtoefeningen en wandelingen gegeven.

Doel

Het doel is om de al aangelegde interactieve WITP-route te evalueren met bewoners, zorgprofessionals en de instellingen zelf, om mogelijkheden tot verbetering van de route te inventariseren. Hierbij zal worden onderzocht wat de bevorderende en/of belemmerende factoren zijn in het opzetten en duurzaam gebruiken van WITP. Via participatief actieonderzoek wordt gemeten wat de ervaringen en behoeften zijn van de ouderen, de instelling, gemeentes en betrokken professionals. Wat werkt er goed en wat kan beter? Daarnaast wordt er in kaart gebracht of en hoe via de interactieve route meer mensen vanuit de omgeving bij het verpleeghuis betrokken kunnen worden. Hiermee wordt er kennis verkregen en verspreid over de mogelijkheden en effecten van WITP-routes waarmee de openbare ruimte rondom de zorginstellingen beweegvriendelijker ingericht kan worden en inclusiever zal worden.

(Beoogde) resultaten

Op basis van de bevindingen worden concrete aanbevelingen en een routekaart opgeleverd om de verschillende partners binnen dit concept te laten samenwerken om verdere uitrol te vergemakkelijken naar eventuele andere locaties en stakeholders.

Subsidieverstrekker

Regieorgaan SIA

Samenwerking

De Haagse Hogeschool, FysioFitApp B.V., Gemeente Den Haag, Gemeente Westland, Hogeschool Leiden, Nationaal Ouderenfonds, Stichting Zorginstellingen, Pieter van Foreest

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload