Menu

Werkpakketten

In vier werkpakketten wordt ingezet op inhoudelijke kruisbestuiving, personele uitwisseling, netwerkvergroting en grotere werfkracht. Hierbinnen werken we aan de thema’s Ondersteund Vitaal (zorgtechnologie), Fysiek Vitaal (bewegen in de wijk), Sociaal Vitaal (integrale wijkaanpak) en Zelf Vitaal (zelfmanagement(ondersteuning) en vitale professionals). Elk werkpakket wordt geleid door twee lectoren van verschillende hogescholen. Zij combineren de expertise van meerdere sterke onderzoeksgroepen. Leidende principes in de werkpakketten zijn: co-creatie met burgers, cliënten, patiënten en professionals, een maatschappelijk innovatieperspectief, interprofessioneel samenwerken en ondernemerschap. Hierbij wordt uitgegaan van een levensloopbenadering (-9 maanden tot +100 jaar) waarin gezond opgroeien en ouder worden centraal staat.

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload