Menu

KIM

Kunstmatige Intelligentie voor Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen

Werkpakket: Algemeen, Ondersteund Vitaal

Binnen dit project ontwikkelen we een protocol met twee online instructieprogramma’s ter ondersteuning van Medisch Beeldvormende en Bestralingsdeskundigen (MBB’ers), zodat deze een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun werkveld met AI.

Doelen

Beschrijving van de voorgestelde methoden:

  • Systematische review van (inter)nationale literatuur.
  • Met behulp van focusgroepen met AI-experts zal worden vastgesteld voor welke AI-toepassingen door MBB’ers richtlijnen nodig zijn.
  • Opstellen van breed gedragen visiedocument die niet alleen de huidige en toekomstige implementatie van AI in het werkveld en de rol van MBB’ers beschouwt, maar ook, waar nodig voor specifieke toepassingen van AI, richtlijnen geven.
  • De verzamelde kennis en opgestelde visie omvormen tot een pakket van eisen aan de kennis en vaardigheden van MBB’ers op het gebied van AI.
  • Ontwikkelen van online protocollen en instructies aan de hand van het pakket van eisen.

Beoogde resultaten

  • Een visiedocument opgesteld over AI voor MBB’ers nu en in de toekomst
  • Online instructieprogramma’s voor hbo en post-hbo-niveau

Subsidiegever

SIA RAAK-Publiek

Samenwerking

Hogeschool Inholland (penvoerder), Hogeschool Rotterdam, Fontys Paramedische Hogeschool, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Erasmus MC, Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR), Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload