Menu

Leerboek ‘Armoede en Bestaansonzekerheid’

Beleid en sociaal-professionele aanpak

Werkpakket: Sociaal Vitaal

Armoede vormt in Nederland, evenals elders in de wereld, een hardnekkig vraagstuk dat zich voordoet in allerlei gedaanten en gezichten, zoals bijvoorbeeld werkloosheid, eenzaamheid, zwakke gezondheid en dakloosheid. Armoede is een veelkoppig monster en kent veel dimensies die sterk met elkaar samenhangen en de kwaliteit van het leven van mensen bepalen.

Het bestrijden van armoede en het aanpakken van bestaansonzekerheid is bovendien door de uitbraak van het coronavirus in het voorjaar van 2020 actueler en urgenter geworden dan ooit. Veel mensen maken zich terecht grote zorgen over de sociaaleconomische gevolgen. Hoe gaan we daar als beleidsmakers en sociaal professionals mee om? Daarom zijn enkele lectoren en docentonderzoekers, van o.a. Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland verbonden aan het werkpakket Sociaal Vitaal, benaderd om vanuit verschillende kennisdomeinen en expertises een bijdrage te leveren aan een leerboek over armoede en bestaansonzekerheid in Nederland. Het boek reikt inzichten aan, reflecteert op interventies en beoogt verschillende dimensies, benaderingen, relevante theoretische concepten en perspectieven te doorgronden in relatie tot het verschijnsel van armoede in Nederland. Het boek is met name door de didactische vormgeving bruikbaar in het onderwijs voor bachelor- en masterstudenten sociaal werk, (sociale) pedagogiek en gezondheidszorg, maar ook uitermate interessant voor sociaal professionals in het veld en beleidsmakers. Aan de orde komen thema’s als:

  • Lokaal armoede(minima)beleid: maatregelen, voorzieningen en regelingen
  • Armoede in stad en wijken
  • De rol van scholen in het omgaan met armoede
  • Integrale aanpak in gezinnen
  • Arbeid  en inkomen
  • (Geestelijke) gezondheidszorg
  • Ouderen en eenzaamheid
  • Dak- en thuislozen
  • Vluchtelingen
  • Schuldhulpverlening

Het boek met de werktitel ‘Armoede en bestaansonzekerheid. Beleid en sociaal-professionele aanpak’ verschijnt onder redactie van Toby Witte rond september 2020 bij uitgever Coutinho.

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload