Menu

Duld geen Schuld

Serious game rondom ondersteuning bij armoede

Werkpakket: Algemeen, Sociaal Vitaal

Duld geen Schuld is een serious game (een spel met een ander primair doel dan puur vermaak) en is bedoeld voor studenten in het hbo-onderwijs die opgeleid worden om contact te leggen en te onderhouden met mensen die in armoede verkeren en daarbij ondersteuning nodig hebben. Studenten verkrijgen kennis en vaardigheden die van pas komen bij het contact maken met en de ondersteuning van mensen in armoede. Deze mensen hebben vaak stress als gevolg van hun financiële situatie, studenten leren hoe hierop te anticiperen zonder de problematiek over te nemen.

(Beoogde) resultaten

Spelenderwijs kennis en vaardigheden toepassen die van pas komen in de ondersteuning van mensen in armoede.

Samenwerking

Hogeschool Leiden, Hogeschool Inholland, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam

Lancering game

Lees hier het nieuwsbericht over de lancering van de game.

 

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload