Menu

TROEF

Afgesloten project

Werkpakket: Algemeen, Fysiek Vitaal, Ondersteund Vitaal

Thuis Revalidatie bij Ouderen met behulp van eHealth bij eerstelijns Fysiotherapeuten

Met dit SIA KIEM-project willen Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden samen met eerstelijns fysiotherapiepraktijken in de regio Haaglanden en de beroepsvereniging een verkennend onderzoek doen rondom thuisrevalidatie bij ouderen met behulp van eHealth in een samenwerking met een lange termijnperspectief.

Doel

Doelstelling is de bevorderende en belemmerende factoren in kaart brengen t.a.v. eHealth. En  tot de vraagstukken vanuit de eerstelijns fysiotherapie praktijken te komen rondom dit thema. De bedoeling is om de resultaten van dit project te gebruiken als ingang voor een RAAK-subsidie.

(Beoogde) resultaten

  • Het in kaart brengen van de vraagstukken uit het werkveld (bij fysiotherapeuten en hun oudere cliënten): specifiek, inventarisatie van de bevorderende en belemmerende factoren t.a.v. thuis revalidatie met behulp van eHealth ter ondersteuning van gedragsverandering  met betrekking tot bewegen en van het interprofessionele samenwerken tussen fysiotherapeuten en andere eerstelijnsprofessionals;
  • Een regionaal samenwerkingsverband tussen de twee hogescholen (Inholland en Hogeschool Leiden) en de eerstelijns fysiotherapie praktijken in de regio Haaglanden;
  • Een artikel in een vakblad;
  • Een presentatie bij een nationaal congres.

Subsidiegever

SIA Kiem

Looptijd

Januari 2022 – januari 2023

Samenwerking

Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden, Multi Fysio, Arembergelaan Fysiotherapie, University of Twente, KNGF, Zorgbelang Inclusief

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload