Menu

BiBoZ

Blijf in Beweging

Werkpakket: Fysiek Vitaal

Hoe stimuleer je als zorgprofessional cliënten om na afloop van een zorgtraject duurzaam gezond te blijven bewegen? Dit gaat het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg van Hogeschool Leiden in samenwerking met De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en in co-creatie met de praktijk de komende twee jaar onderzoeken in het nieuwe project Blijf in Beweging; ondersteuning van Zorgprofessionals bij duurzaam gezond beweeggedrag (BiBoZ). Om dit te realiseren ontvingen zij een RAAK-publiek subsidie van € 300.000 van Regieorgaan SIA. BiBoZ is een samenwerkingsproject van het Vitale Delta-consortium.

Meer dan de helft van de cliënten valt terug in ongezond beweeggedrag

Gezond leven is primair de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar niet iedereen is in staat om gezond gedrag zelfstandig te initiëren en vol te houden. Ondanks de inspanningen van zorgprofessionals, zoals de fysiotherapeut, praktijkondersteuner en beweegconsulent, wordt ingeschat dat meer dan de helft van de cliënten binnen een jaar terugvalt in ongezond beweeggedrag. Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam gaan samen een methodiek ontwikkelen waarmee zorgprofessionals hun cliënten op maat kunnen ondersteunen in het bereiken van duurzaam gezond beweeggedrag. Ze worden daarbij ondersteund door een enthousiast en deskundig consortium waaronder de Gemeente Leiden, Ouderenberaad Zuid-Holland Noord, LUMC, Universiteit Leiden, Basalt Revalidatie, TU Delft, FysioHolland en MEE Rotterdam.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van Hogeschool Leiden.

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload