Menu

BiBoZ

Blijf in Beweging

Werkpakket: Fysiek Vitaal

Hoe zorg je dat cliënten na afloop van een zorgtraject duurzaam gezond blijven bewegen? Het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg van Hogeschool Leiden gaat in samenwerking met De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam in co-creatie met de praktijk tussen 1 mei 2019 en 1 mei 2020 via ontwerpgericht onderzoek een methodiek ontwikkelen die de zorgprofessional kan ondersteunen bij persoonsgericht ondersteunen van cliënten in duurzaam gezond beweeggedrag.

Meer dan de helft van de cliënten valt terug in ongezond beweeggedrag

Gezond leven is primair de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar niet iedereen is in staat om gezond gedrag zelfstandig te initiëren en vol te houden. Ondanks de inspanningen van zorgprofessionals, zoals de fysiotherapeut, praktijkondersteuner en beweegconsulent, wordt ingeschat dat meer dan de helft van de cliënten binnen een jaar terugvalt in ongezond beweeggedrag. Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam gaan samen een methodiek ontwikkelen waarmee zorgprofessionals hun cliënten op maat kunnen ondersteunen in het bereiken van duurzaam gezond beweeggedrag. Ze worden daarbij ondersteund door een enthousiast en deskundig consortium waaronder de gemeente Leiden, Ouderenberaad Zuid-Holland Noord, LUMC, Universiteit Leiden, Basalt, TU Delft en MEE Rotterdam.

Starten bij de cliënt

Het tweejarige onderzoeksproject identificeert – vanuit de cliënt – functioneringsprofielen en profiel-specifieke bouwstenen voor duurzaam gezond beweeggedrag. De functioneringsprofielen zijn gebaseerd op individuele kenmerken, zoals hoe de cliënt in de dagelijkse leefomgeving fysiek, sociaal en psychisch functioneert. Dit heeft invloed op het beweeggedrag van de cliënt. De bouwstenen zijn bestaande diensten en interventies, zoals beweeginterventies, apps, of burgerinitiatieven.

Van open blik naar maatwerk

Gedurende het project werkt het onderzoeksteam in co-creatie met de praktijk. Zowel kwalitatieve als ontwerpgerichte onderzoekstechnieken worden ingezet. Het Behaviour Change Wheel wordt gebruikt als theoretisch raamwerk. Vanuit het open en brede perspectief dat het onderzoek oplevert, werkt het team toe naar een prototype van de methodiek die zorgprofessionals in de toekomst kunnen gebruiken om de huidige behandelaanpak te verbeteren en zo duurzaam gezond beweeggedrag te stimuleren.

Updates BiBoZ 

Bekijk het nieuwsbericht over de voortgang en het vervolg van BiBoZ van december 2021.
In september 2022 start het vervolg op BiBoZ. Lees het nieuwsbericht.

Webinars

Downloads

Bron: Hogeschool Leiden

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload