Menu

werkpakket Fysiek Vitaal

Doel van het werkpakket Fysiek Vitaal is het bevorderen van een actieve leefstijl door in co-creatie met deze kwetsbare doelgroepen en professionals (o.a. docenten lichamelijke opvoeding, buurtsportcoaches, fysiotherapeuten) innovaties te ontwikkelen, evalueren en implementeren in de context waarin de doelgroep zich beweegt (school, wijk, sport, zorg).

In het eerste deelproject wordt gewerkt aan een stappenplan voor jeugd (Den Haag), mensen met Diabetes II en (risico op) hart- en vaatziekten (Rotterdam) en ouderen (Leiden) met dementie (Rotterdam) voor toeleiding naar passend, niet-bekostigd beweegaanbod in de wijk.

projecten van het werkpakket

  • Bewegen naar Beter

    Suikerziekte en hart- en vaatziekten behoren tot de meest voorkomende chronische ziekten, vooral op oudere leeftijd. In de toekomst wordt een verdere ...

    meer over dit project
error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload