Menu

The Box Concept

Toepasbaarheid van 'The Box Concept' bij patiënten met reumatische auto-immuun systeemziekten

Werkpakket: Algemeen, Ondersteund Vitaal

Patiënten met reumatische auto-immuunsysteemziekten moeten regelmatig naar het ziekenhuis voor controle, omdat meerdere orgaansystemen aangetast kunnen raken. Tot op heden wordt nog weinig monitoring op afstand gedaan bij deze patiëntengroep. eHealth is een middel om monitoring vanuit de thuissituatie mogelijk te maken en bij te dragen aan klinische zorg op maat voor deze patiënten, waarbij de frequentie van polikliniekbezoek verminderd kan worden en zelfmanagement van de patiënt kan toenemen. Dit heeft voordelen voor patiënt en zorgprofessional.

Op dit moment wordt in het LUMC in verschillende zorgpaden ‘The Box Concept’ gebruikt1, een wetenschappelijk onderbouwde box (o.a. Treskes RW et al 2017, Treskes RW et al 2020, Treskes RW et al, 2022) voor patiënten met thuismeetapparatuur (bijvoorbeeld een bloeddrukmeter en stappenteller) en een CE- gecertificeerde gekoppelde app die het gemakkelijker maakt om waarden te delen en contact te hebben met de behandelaar.

In dit project zal onderzocht worden hoe ‘The Box Concept’ ingezet kan worden voor patiënten met reumatische auto-immuunsysteemziekten door te inventariseren welke wensen en behoeften er zijn voor eHealth thuismonitoring onder patiënten en zorgprofessionals.

Doelen

  • Ontwikkelen van een contextanalyse
  • Ontwikkelen van een  Patient Journey (zorgpad), persona’s en scenario’s
  • Opstellen van  Functionele requirements voor The Box Concept gericht op patiënten met reumatische auto-immuunsysteemziekten ter ondersteuning van monitoring op afstand
  • Ontwerp van (papier) prototype van The Box Concept voor patiënten met reumatische auto-immuunsysteemziekten
  • Aanbevelingen voor het inbedden van The Box Concept binnen een zelfmanagement programma
  • Open Acces publicatie
error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload