Menu

Online onderwijs module eHealth voor leefstijlverbetering

Afgerond project

Werkpakket: Ondersteund Vitaal

Ontwikkelen van een onderwijsmodule eHealth voor leefstijlverbetering, gebaseerd op Intervention Mapping, in een digitale vorm voor derde- en vierdejaars studenten Sportkunde van Hogeschool Inholland.

Doelen

Het realiseren van een module eHealth voor leefstijlverbetering, gebaseerd op Intervention Mapping, in een digitale vorm voor derde- en vierdejaars Sportkunde studenten. Om de inhoud van de module op te halen worden de volgende subdoelen gesteld:

1. In kaart brengen van casuïstiek op het gebied van eHealth. Door focus groepen te organiseren met werkveldpartners, zoals Sportservice Noord-Holland, gemeente Haarlem, revalidatie centrum Reade, personal trainers en gezondheidsmanagers, worden verschillende voorbeelden en ervaringen met eHealth verzameld. Hierbij wordt rekening gehouden met een afspiegeling van het werkveld van een Sportkundige.

2. Ervaringen in kaart brengen van studenten, docenten en onderzoekers met eHealth in het onderwijs, onderzoek en in de praktijk in ervaringssessies. De afgelopen jaren hebben meerdere studenten al in hun stage of afstuderen iets met eHealth gedaan. Veel van deze opdrachten werden uitgevoerd in opdracht van het lectoraat Kracht van Sport in samenwerking met het associate lectorschap eHealth van het lectoraat Medische Technologie. Daarnaast zijn er al docenten die hier aandacht aan besteden in hun vakken. Binnen het lectoraat Kracht van Sport en het associate lectorschap eHealth lopen ook meerdere projecten waarin eHealth toepassingen ontwikkeld of geëvalueerd worden, voorbeelden zijn het WHEELS project en het Voor iedereen een app?! project. Tevens zijn er Inholland breed andere voorbeelden waarin eHealth in onderzoek of onderwijs wordt toegepast, bijvoorbeeld de eHealth minor van de opleiding Informatica en de AHIP Master. Het doel is om de ervaringen van betrokken onderzoekers, studenten en docenten in kaart te gaan brengen. De volgende thema’s worden bevraagd: samenwerking onderwijs, onderzoek en werkveld, valkuilen bij ontwikkeling eHealth toepassingen, belangrijke leerpunten en samenwerkingen.

(Beoogde) resultaten

Het eindresultaat is een online eHealth module voor leefstijlverbetering

Subsidiegever

Rengelinkfonds

Samenwerking

Lectoraat Kracht van Sport, Sportkunde (Inholland Haarlem) en Lectoraat Medische Technologie

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload