Menu

REVIVE

Afgerond project

Werkpakket: Ondersteund Vitaal

Revive staat voor Röntgenstraling En Vrouwen In VErwachting. Het project richt zich op het ontwikkelen van een praktische leidraad en e-learning voor Medisch Beeldvormende en Bestralingsdeskundigen (MBB-ers) ter ondersteuning van het onderzoek en de communicatie met de zwangere patiënt.

(Beoogde) resultaten

De ontwikkeling van een praktische leidraad voor MBB-ers met veel aandacht voor risicocommunicatie en een e-learning module voor bij- en nascholing van MBB-ers.

Subsidiegever

RAAK-Publiek

Samenwerking

Hogeschool Inholland (penvoerder), Fontys Paramedische Hogeschool, Hanzehogeschool, Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR), Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload