Menu

werkpakket Sociaal Vitaal

In het werkpakket worden belemmerende en bevorderende factoren in kaart gebracht. Dit draagt bij aan interprofessionele samenwerking in de praktijk en de opleidingen. Een eerste deelproject gaat over de samenwerking van professionals uit het sociale- en gezondheidszorgdomein rond sociale wijkteams.

Doel van het werkpakket Sociaal Vitaal is het stimuleren en verbeteren van de interprofessionele samenwerking tussen professionals in het sociale domein en gezondheidszorg. Het gaat om het samenwerken aan de vitaliteit van burgers met een integrale wijkaanpak; daarnaast gaat het over samenwerking tussen professionals en burgers/hulpvragers en degenen die informele ondersteuning en zorg bieden.

projecten van het werkpakket

  • Ouderen sterker maken: fysiek en sociaal

    Samenvatting In de derde levensfase (55+) valt er voor de meeste mensen nog veel moois te beleven. Binnen deze doelgroep bestaat een grote diversitei...

    meer over dit project
  • Naar verantwoorde rebellie

    Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg in zitten. Maar het stichten van n...

    meer over dit project
error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload