Menu

werkpakket Sociaal Vitaal

Het doel van werkpakket 3 is het stimuleren en verbeteren van interprofessionele samenwerking tussen professionals, met name uit het sociaal- en gezondheidsdomein voor een integrale wijkaanpak. Het onderzoek richt zich op verschillende (kwetsbare) groepen (in de wijk), bijvoorbeeld gezinnen en jongeren met armoedeproblematiek, ouderen, mensen met een psychiatrische aandoening, werkende armen, etc. De focus ligt zowel op interprofessioneel leren en werken als op armoedeproblematiek, met als doel het vergroten van kwaliteit van zorg en welzijn. Werkpakket 3 ontwikkelt en voert onderzoek uit binnen de thema’s:

 • Interprofessioneel werken
 • Armoedeproblematiek

projecten van het werkpakket

 • Duld geen Schuld

  Duld geen Schuld is een serious game (een spel met een ander primair doel dan puur vermaak) en is bedoeld voor studenten in het hbo-onderwijs die opge...

  meer over dit project
 • Ouderen sterker maken: fysiek en sociaal

  Samenvatting In de derde levensfase (55+) valt er voor de meeste mensen nog veel moois te beleven. Binnen deze doelgroep bestaat een grote diversitei...

  meer over dit project
 • Naar verantwoorde rebellie

  Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zel...

  meer over dit project
 • Leerboek ‘Armoede en Bestaansonzekerheid’

  Armoede en bestaansonzekerheid bespreekt alle factoren die de kwaliteit van leven bepalen: financiën, gezondheid, wonen, (betaald) werk en opleiding....

  meer over dit project
 • Verborgen armoede

  Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool leiden en het lectoraat Ecosociaal werk van Hogeschool Inholland hebben in samenwerk...

  meer over dit project
error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload