Menu

werkpakket Sociaal Vitaal

Het doel van werkpakket is het stimuleren en verbeteren van interprofessionele samenwerking tussen professionals, met name uit het sociaal- en gezondheidsdomein voor een integrale wijkaanpak.

Het onderzoek richt zich op verschillende (kwetsbare) groepen (in de wijk), bijvoorbeeld gezinnen en jongeren met armoedeproblematiek, ouderen, mensen met een psychiatrische aandoening, werkende armen, etc. De focus ligt zowel op interprofessioneel leren en werken als op armoedeproblematiek, met als doel het vergroten van kwaliteit van zorg en welzijn. Werkpakket 3 ontwikkelt en voert onderzoek uit binnen de thema’s:

 • Interprofessioneel werken
 • Armoedeproblematiek

projecten van het werkpakket

 • Ouderen sterker maken: fysiek en sociaal

  Samenvatting In de derde levensfase (55+) valt er voor de meeste mensen nog veel moois te beleven. Binnen deze doelgroep bestaat een grote diversitei...

  meer over dit project
 • Naar verantwoorde rebellie

  Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zel...

  meer over dit project
 • Leerboek ‘Armoede en Bestaansonzekerheid’

  Armoede en bestaansonzekerheid bespreekt alle factoren die de kwaliteit van leven bepalen: financiën, gezondheid, wonen, (betaald) werk en opleiding....

  meer over dit project
 • Verborgen armoede

  De gemeente Den Haag wil in contact komen met bewoners van de stad die al lange tijd kampen met betalingsachterstanden en die al zeker tien jaar zijn ...

  meer over dit project
error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload