Menu

Anita Feleus

Alle medewerkers

Anita Feleus

Anita Feleus volgde de opleiding Fysiotherapie en studeerde daarna Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Na haar werk als fysiotherapeut voerde ze promotieonderzoek uit bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC, bij mensen met arm, nek, en/of schouderklachten in de eerstelijn naar voorspellende factoren voor het beloop en de behandeling van deze klachten. Daarna werkte ze op de afdeling richtlijnontwikkeling bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. Vanuit Kenniscentrum Zoginnovatie bij Hogeschool Rotterdam was ze als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn aspecifieke arm, nek en/of schouderklachten. Hierbij publiceerde ze over het vroegtijdig herkennen van subgroepen met een gunstig of minder gunstig beloop bij deze klachten.

Binnen Vitale Delta zet Anita zich, samen met Pepijn Roelofs, in als werkpakketleider bij werkpakket 4: Zelf Vitaal.

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload