Menu

BiBoZ: hoe nu verder?

In twee jaar tijd (2019-2021) hebben we samen de BiBoZ-methode (Blijf in Beweging Ondersteuning Zorgprofessionals) ontwikkeld en getest op de haalbaarheid. De methode is bedoeld om zorgprofessionals te ondersteunen bij het betrekken van de context bij het begeleiden van cliënten naar duurzaam gezond beweeggedrag. De methode bestaat uit zes beweegprofielen en een beslistool (zie handleiding).

Naast het gezamenlijk ontwikkelen van de methode, hebben we het onderwijs verrijkt door de geleerde lessen en onderdelen van de methode toe te voegen aan het onderwijs op alle drie hogescholen. Wij zijn nu bezig met de wetenschappelijke output door het schrijven van artikelen.

Het volgende plaatje geeft duidelijk aan waar we nu staan en wat we de komende twee jaar nog willen bereiken.

 

De ontwikkelde methode lijkt echt aan te sluiten bij de behoeften van de professional en de cliënt. Daarom hebben wij onderzocht welke vervolgsubsidieaanvraag kansrijk zou kunnen zijn. Wij hebben ervoor gekozen onze focus voor een nieuwe aanvraag te leggen in de eerstelijnszorg. We willen een implementatiestrategie ontwikkelen, deze uitproberen in de praktijk en tegelijk kijken of de BiBoZ-methode effectief leidt tot duurzaam gezond beweeggedrag van de patiënten die eerstelijns fysiotherapie ontvangen. We hebben een Raak-mkb-subsidieaanvraag ingediend en hebben recent een ‘voorlopig positief advies’ ontvangen. In januari 2022 weten we of we de subsidie krijgen en wij, als drie samenwerkende hogescholen onder de vlag van Vitale Delta, weer een stap verder kunnen zetten in het onderzoek naar verduurzamen van beweegzorg

Aanvullend zijn we bij Basalt Revalidatie aan het kijken hoe we BiBoZ-methode in de tweede lijn een plek kunnen geven. Ook wordt BiBoZ-methode gekoppeld aan andere projecten zoals het postdoc project ‘Weten en Doen’ en het postdoc-project PROZA van Hogeschool Rotterdam. En worden onderdelen vanuit het BiBoZ-project gebruikt voor projecten als het iTLC van Hogeschool van Amsterdam en de net gestarte Raak Publiek project Com-In-Actie van de Hanze Hogeschool, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Leiden.

Wil je meer informatie over de BiBoZ-methode kijk dan op de projectpagina. Op deze site worden ook de artikelen die we publiceren geplaatst en volgt informatie over de vervolgaanvraag. Voor vragen kun je ook contact opnemen met de projectleider (Arlette Hesselink) of één van de teamleden.

Namens ons hele BiBoZ team nogmaals heel hartelijk bedankt voor alle inzet en input.

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload