Menu

Subsidie toegekend voor vervolg BiBoZ

Voor het vervolg van het Vitale Delta-project BiBoZ is een Raak-MKB subsidie gehonoreerd. De werktitel is BiBoZ-Praktijk Studie (BiBoZ-PS) en de officiële start is 1 september 2022.

De BiBoZ-methode (Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals) is een persoonsgerichte aanpak waarbij de context van cliënten centraal staat bij het stimuleren van duurzaam gezond beweeggedrag. De methode is door docentonderzoekers en studenten van drie hogescholen samen met cliënten en fysiotherapeuten ontwikkeld. Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat cliënten en professionals positief zijn over de methode.

De komende twee jaar gaan we samen met professionals en cliënten de BiBoZ-methode optimaliseren en een implementatiestrategie ontwikkelen voor de dagelijkse fysiotherapie praktijk. Vervolgens wordt een hybride implementatie-effectonderzoek uitgevoerd in zes fysiotherapie praktijken. Daar wordt de implementatiestrategie, de implementatie en de effecten van de BiBoZ-methode geëvalueerd. Aan het einde van dit project wordt de BiBoZ methode landelijke opgeschaald. De samenvatting van de aanvraag BiBoZ-2 vindt u hier.

BiBoZ-PS wordt uitgevoerd door Hogeschool Leiden, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam, zes fysiotherapiepraktijken, een zorginnovatiebedrijf (Zorg1), een cliëntenorganisatie (DVN) en een beroepsvereniging (KNGF). Zij worden geadviseerd door een breed samengestelde klankbordgroep.

Wil je meer weten neem dan contact op met de projectleider Arlette Hesselink (senior onderzoeker van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg, Hogeschool Leiden) via het e-mailadres: hesselink.a@hsleiden.nl

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload