Menu

Wat draagt bij aan de vitaliteit van zorgprofessionals?

Vitaliteit van zorgprofessionals is een belangrijk en urgent thema in verband met de toenemende schaarste van zorgpersoneel en hun duurzame inzetbaarheid. Wat draagt bij aan de vitaliteit (energie, motivatie en veerkracht) van zorgprofessionals?

Werknemers krijgen energie van waardering en fijne samenwerking

Deze vraag stond centraal in een door ons georganiseerde panelsessie op het congres Een Leven Lang Leren van de Rotterdamse Zorg en Zorgpact Rotterdam op 26 september 2018. Ruim 25 deelnemers schreven hun eerste gedachten op en gingen daarna hierover in gesprek met ons en met elkaar. De werksfeer blijkt het meest van invloed op de vitaliteit. De deelnemers krijgen energie van waardering voor hun werk en van het samenwerken met fijne (leuke, enthousiaste, inspirerende) collega’s. Het is ook belangrijk dat het werk tot resultaten leidt. Vertrouwen, zelfstandigheid/ autonomie, (nieuwe) uitdagingen in hun werk en leren/zich ontwikkelen dragen in belangrijke mate bij aan hun motivatie. ‘Mogen’ en ‘kunnen’ zijn hier belangrijke woorden (‘willen’ opvallend genoeg niet). Veerkracht wordt meer gezien als een eigenschap die je in meerdere of mindere mate hebt en wat lastiger te beïnvloeden is. Veiligheid en vertrouwen spelen hierbij een rol, evenals de behoefte aan coaching of ondersteuning. Dit zijn belangrijke aanknopingspunten voor ons project Vitale Verpleegkundigen.

AnneLoes van Staa en Katja van Vliet

 

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload