Menu

Vitale Verpleegkundigen

Hoe houden we zorgprofessionals vitaal aan het werk?

Werkpakket: Zelf Vitaal

De kwaliteit van de zorg staat onder druk door de snel veranderende (zorg)context die nieuwe eisen aan zorgprofessionals stelt en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de daarmee gepaard gaande toenemende werkdruk. In de regio Rotterdam-Rijnmond laat de regionale strategische personeelsplanning een tekort zien van zo’n 2150 zorgprofessionals in 2021.

Dit Sia KIEM-project richt zich op het voorkomen van uitstroom van ervaren, al langer werkende verpleegkundigen. Zij zijn op veel plekken onmisbaar zijn voor de dagelijkse zorgverlening, vaak zware fysieke arbeid leveren en niet zelden ontevreden zijn over hun huidige positie en taken. Een belangrijk aangrijpingspunt voor duurzame inzetbaarheid en meer vitaliteit is het versterken van de veerkracht en eigen regie van zorgmedewerkers. Dat stelt ook eisen aan de organisatie, de werkomgeving en het werkklimaat: het vraagt om een dialoog tussen werknemers en werkgevers. Met name in grote organisaties staan bestuurders en management vaak ver af van de werkvloer en hebben medewerkers het gevoel dat veranderingen vaak van bovenaf worden opgelegd en dat zij weinig invloed hebben op de vormgeving van hun eigen werk en weinig regie hebben op hun eigen loopbaan.

Medewerkersdialoog

Op 4 april 2019 organiseerden Vitale Delta, SMO, Bureau Lambregts en Hogeschool Rotterdam samen de Medewerkersdialoog voor verpleegkundigen 50+. De uitkomsten van de Medewerkersdialoog werden gedeeld tijdens het symposium Lof der Verpleegkunst en zijn samengevat in de publicatie ‘Samen werken aan vitaliteit’. Bekijk de publicatie hieronder:

 

In het project verkennen we, samen met partners uit het onderwijs en de zorg, de mogelijkheden om hun vitaliteit en daarmee hun duurzame inzetbaarheid te versterken met behulp van de Medewerkersdialoog (SMO & De Rotterdamse Zorg, 2016). Het is de bedoeling het project te vervolgen met de ontwikkeling van een programma om passende interventies te gaan invoeren die zorgen voor meer werkplezier en vitaliteit.

Doelen

1. in dialoog verkennen van mogelijkheden om uitstroom van oudere verpleegkundigen in regio Rotterdam-Rijnmond te voorkomen en hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te versterken;
2. ontwikkelen van een vervolgaanvraag om daarop toegesneden beleid en interventies te gaan uitvoeren.

Vragenlijstonderzoek

In april/mei 2019 verzamelden we met een online vragenlijstonderzoek informatie over de vitaliteit van verpleegkundigen 50+.

Onderzoekslijn Vitale Zorgprofessionals

Vitale Verpleegkundigen is een van de verkennende projecten geweest voor de Vitale Delta-onderzoekslijn Vitale Zorgprofessionals.

Subsidie

SIA KIEM

Partners

Stichting deRotterdamseZorg.nlStichting Maatschappij en OndernemingKenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam), Bureau LambregtsAlbeda College RotterdamErasmus Universiteit RotterdamErasmus MCVan Kleef Instituut

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload