Menu

Katja van Vliet

Alle medewerkers

Katja van Vliet
T: (06) 2509 8408

Katja van Vliet is gepromoveerd psycholoog. Zij heeft ruime ervaring als programmamanager en als onderzoeker met praktijk- en beleidsgericht onderzoek in en op de snijvlakken van de gezondheidszorg en het sociaal domein. Na haar promotie in de Psychologie aan de UvA was zij werkzaam bij de Faculteit Geneeskunde Universiteit Leiden/het AZL (nu LUMC), het Verwey-Jonker Instituut en TNO. Daarna was zij als programmamanager en secretaris van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen verbonden aan Zorginstituut Nederland en één van de auteurs van de twee adviezen van de commissie: ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen’ (2015) en ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ (2016).

Katja van Vliet was vanaf 2018 tot juni 2021 programmamanager van Vitale Delta en werkpakketleider van werkpakket 4: Zelf Vitaal. Momenteel is zij aan het werkpakket verbonden als senior onderzoeker voor het onderzoeksthema Vitale Zorgprofessionals.

 

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload