Menu

Katja van Vliet

Alle medewerkers

Katja van Vliet
T: (06) 2509 8408

Katja van Vliet is gepromoveerd psycholoog. Zij heeft ruime ervaring als programmamanager en als onderzoeker met praktijk- en beleidsgericht onderzoek, zowel in de gezondheidszorg (preventie, cure en care) als in het sociale domein. Na haar promotie aan de UvA (1992) heeft zij bij de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden en het AZL (nu LUMC), bij het Verwey-Jonker Instituut en TNO gewerkt. Vanaf eind 2012 tot eind 2017 was zij programmamanager voor de innovatie van zorgberoepen en opleidingen bij Zorginstituut Nederland en heeft zij bijgedragen aan de twee adviezen die de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen heeft uitgebracht. De adviezen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met betrokken partijen (zorggebruikers, professionals, bestuurders, opleiders, beleidsmakers, zorgverzekeraars), met name in vier regionale ‘broedplaatsen’, waaronder Rotterdam.

Binnen Vitale Delta is Katja betrokken als programmamanager en werkpakketleider bij werkpakket 4: Zelf Vitaal.

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload