Menu

Een goed gesprek

Het is een uitdaging om niet alleen nieuwe medewerkers voor de zorg te werven, maar ook om de huidige te behouden, zeker gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Ervaren zorgprofessionals dreigen vroegtijdig uit te stromen, omdat het werk fysiek en mentaal zwaar is en zij niet zelden ontevreden zijn over hun huidige positie en taken.

Wat draagt bij aan de vitaliteit van zorgprofessionals?

In een panelsessie met professionals uit de zorg over vitaliteit op een congres over een Leven Lang Leren scoorden waardering voor hun werk en het samenwerken met fijne collega’s het hoogst. Ook vertrouwen, zelfstandigheid/autonomie, (nieuwe) uitdagingen in hun werk en zich ontwikkelen dragen in belangrijke mate bij aan hun vitaliteit. Meer veerkracht en eigen regie in een werk- en leeromgeving die dat blijvend ondersteunt, zou wel eens de sleutel kunnen zijn voor duurzame inzetbaarheid. En organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het is hoog tijd dat werknemers en werkgevers hierover met elkaar in gesprek gaan. En blijven!

In het project Vitale Verpleegkundigen gaan we daar een start mee maken in de Medewerkersdialoog.

Katja van Vliet
programmamanager en werkpakketleider werkpakket 4

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload