Menu

KIM-project transformeert AI-kennis bij MBB’ers

In april 2021 startte het KIM-project (Kunstmatige Intelligentie voor de MBB’er), geleid door Hogeschool Inholland en ondersteund door prominente partners zoals RIVM, NVvR, NVMBR, Fontys Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Erasmus MC. Dit project richtte zich op de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in het werkveld van Medisch Beeldvormende en Bestralingsdeskundigen (MBB’ers).

Het project inventariseerde en evalueerde de toepassingen van AI en AI-algoritmen in de taken van MBB’ers. Ondanks dat AI het werkveld ingrijpend veranderde, kwamen MBB’ers hier niet mee in aanraking tijdens hun MBRT-opleiding, wat handelingsverlegenheid veroorzaakte. Het KIM-project had als doel MBB’ers de handvatten te bieden om AI-toepassingen te herkennen en gebruiken, om zo deze handelingsverlegenheid te verminderen.

Ondanks enkele uitdagingen, zoals vertragingen en het wegvallen van partners, heeft het KIM-team door middel van literatuuronderzoek en focusgroepen met AI-experts een solide basis gelegd. Interviews met MBB’ers en vragenlijsten onder MBRT-studenten leidden tot de ontwikkeling van een uitgebreide e-learning module op hbo-niveau en een opzet van een gevorderdenmodule op post-hbo niveau.

Dankzij de samenwerking en inzet van de betrokken partners heeft het KIM-project zijn doelen grotendeels bereikt. Het project heeft niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd aan het verminderen van de handelingsverlegenheid, maar ook de basis gelegd voor toekomstige ontwikkelingen waarin AI een rol speelt in de dagelijkse praktijk van MBB’ers. De ontwikkelde e-learning module en toekomstige gevorderdenmodule zullen een integraal onderdeel worden van het MBRT-onderwijs. We zijn trots op deze prestaties en kijken uit naar de implementatie en verspreiding van deze kennis en hulpmiddelen.

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload