Menu

Duld geen Schuld | 6 februari 2024

Hoe maak je contact met iemand die zich in een armoede situatie bevindt? Hoe praat je met iemand over schulden? Om studenten te leren hoe ze dit vraagstuk kunnen benaderen is door werkpakket Sociaal Vitaal een serious game ontwikkeld. Op 6 februari 2024 vond de lancering plaats van de game Duld geen Schuld!

De game is speciaal ontworpen voor en samen met studenten van de opleiding Social Work die zich verder willen bekwamen in het werken met mensen die in armoede verkeren. De game heeft de vorm van een kleurrijk bordspel waarbij je in subteams het tegen elkaar opneemt. Je kennis wordt op de proef gesteld door middel van kennisvragen. Ook moet je oplossingen bedenken voor dilemma’s en vaardigheden in praktijk brengen. Daarmee krijgt het spel een actief/speels en praktisch karakter en deelnemers kunnen ook onderling leren van elkaars aanpak. Het spelen ervan neemt ongeveer 2 uur in beslag, je kunt – hoe toepasselijk – pegels verdienen maar het gaat natuurlijk om de eer.

Ontwikkelaars Salsaparilla heeft het speldeel ontwikkeld, met kennis over serious gaming en de vorm waarin je de inhoud giet en hoe je het spelend leren en lerend spelen vormgeeft. Directe collega’s vanuit het werkpakket Sociaal Vitaal zijn inhoudelijk betrokken geweest bij het bedenken van de inhoud, nu ze goed weet hebben van wat er in het onderwijs aan stof wordt behandeld. Ook de ervaringen vanuit de (onderzoeks)praktijk zijn erin meegenomen. Het spel heeft een duurzaam karakter, er wordt o.a. gewerkt met qr-codes op kaartjes die vragen en antwoorden weergeven – al dan niet ondersteund door filmpjes. De inhoud hiervan kan door de eigenaren van het spel worden aangepast, mochten er nieuwe ontwikkelingen zich voordoen in het onderwijs/de praktijk. De game is ontwikkeld voor de vier deelnemende hogescholen van Vitale Delta.

Een aantal collega’s zijn getraind in het gebruik van de game, zij kunnen als spelleider optreden en weer andere collega’s hierin trainen (Train de trainer). Om de training in praktijk te brengen is het spel ook gespeeld met een groep studenten van de opleiding Social Work. Zij waren na afloop erg te spreken over de (interactieve) opzet en het praktijkgehalte en hebben hier een plezierige leerervaring aan overgehouden!

Bekijk de projectpagina van Duld geen Schuld!

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload