Menu

Hoe voer je het gesprek over duurzaam gezond beweeggedrag?

Op 10 oktober 2023 hebben we op Hogeschool Leiden een inspirerende BiBoZ-bijeenkomst gehad waarin we samen met fysiotherapeuten hebben nagedacht over hoe je tijdens een behandeltraject meer aandacht kan besteden aan duurzaam gezond beweeggedrag in de eigen omgeving van de cliënt. Omdat het vaak lastig is het gesprek over duurzaam gezond beweeggedrag te starten, hebben we eerst samen met Hanneke Ritzema (Hogeschool Leiden) nagedacht over mogelijke barrières. Vervolgens hebben we gesproken over hoe en welke communicatiestrategieën en technieken ingezet kunnen worden en welke zinnen je kan gebruiken om het gesprek over bewegen te starten. Omdat het hier niet alleen gaat over gedragsverandering bij de cliënt, maar juist ook om het gedrag bij ons als fysiotherapeut hebben we daarna hebben samen met Roosmarijn de Wit (ZorgTopics) gekeken naar de implementatie van dit nieuwe gedrag: waar staan we nu, waar willen we naartoe en wat willen we van onze oude gewoontes achterlaten? Anita Feleus (Hogeschool Rotterdam) heeft de middag afgesloten door ons te inspireren en een individueel actieplan voor de komende tijd op te stellen, zodat we ook echt het gesprek over gezond beweeggedrag gaan voeren en daar de BiBoZ-methode als hulpmiddel bij gebruiken.

Wil je weten waar we op dit moment staan met BiBoZ? Bekijk dan de nieuwsbrief van oktober 2023.

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload