Menu

Terugblik startbijeenkomst werkpakket 4: Zelf Vitaal

Op 25 april 2018 vond de startbijeenkomst van werkpakket 4: Zelf Vitaal plaats in De Nieuwe Energie in Leiden. Met ongeveer dertig deelnemers vanuit de hogescholen en externe partners zijn de plannen voor het werkpakket verkend. De bijeenkomst startte met een plenair deel met presentaties door AnneLoes van Staa over Vitale Delta en werkpakket 4: Zelf Vitaal, Erik Baars over het Centrum voor Vitaliteit Leiden en Michel den Os van data-adviesbureau Tympaan over Databank Zuid-Holland. Daarna werden in korte speeddate-rondes de vier thema’s van het werkpakket besproken:

– Persoonsgerichte zorg en zelfmanagementondersteuning, samen beslissen
– Vitale professionals, met name werkenden in zorg en welzijn
– Burger-/patiëntparticipatie, zelforganisatie, ervaringskennis benutten
– eHealth voor zelfmanagement en eigen regie

Het speeddaten heeft al tot enkele concrete gezamenlijke initiatieven geleid. De opbrengsten van de bijeenkomst worden ook gebruikt om het werkplan voor het werkpakket uit te werken.

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload