Menu

Symposium Leefstijl & Technologie | 29 september 2022

Een gecombineerde expertise over beweging, voeding en technologie bij het aanpakken van praktijkvragen

Het CoE Urban Vitality verzorgt vanuit het thema Mensen in Beweging een inspirerend programma van keynotes en workshops gericht op Leefstijl en Technologie. Met een inhoudelijke bijdrage vanuit onder meer de volgende projecten:
iTLC: Inzet van technologie voor leefstijlcoaches
OK-Gezond: Ouderbetrokkenheid op de kinderopvang voor een gezonde leefstijl van kinderen
SO-NUTS: Voorkomen van sarcopenie, obesitas en sarcopene obesitas bij mensen die met pensioen gaan
Open Science: Hoe transparant kan praktijkgericht onderzoek zijn?

Het CoE Urban Vitality richt zich op het bevorderen van de vitaliteit van alle burgers en het terugdringen van de gezondheidsverschillen in de grootstedelijke omgeving, specifiek in Groot-Amsterdam. Om te komen tot creatieve oplossingen en duurzame innovaties wordt de samenwerking gezocht in de quadruple helix (onderwijs- en kennisinstellingen, overheid, bedrijven en burgers) bij de uitvoering van vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek. De focus van het thema Mensen in Beweging ligt op drie vlakken: voeding, beweging en creatieve technologie. Onderzoekers zetten in op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van effectieve, duurzame en betaalbare beweeg- en voedingsinterventies voor gedragsverandering bij kwetsbare groepen.

Datum: 29 september 2022
Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Locatie: De Meervaart, Amsterdam
Aanmelden: via deze link
Programma: zie website

Mensen in Beweging is één van de SPRONG-programma’s van Regieorgaan SIA.

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload