Menu

Samenwerking in minor Zorgtechnologie

In september 2018 zijn studenten van Hogeschool Rotterdam gestart met de minor Zorgtechnologie. Binnen deze minor werken zorg-, ict-, ontwerp- en techniekstudenten samen aan slimme oplossingen voor de zorg. In het kader van de samenwerking tussen de diverse hogescholen vanuit Vitale Delta heeft het lectoraat Medische Technologie van Hogeschool Inholland twee casussen op het gebied van thuisrevalidatie ingebracht voor deze minor. Twee groepen zijn met deze opdrachten aan de slag gegaan. Zij werden zowel face2face als op afstand begeleid door de associate lector en docent-onderzoeker van Hogeschool Inholland.

Apps voor revalidanten

Eén groep heeft een eCoaching app ontwikkeld om de oudere revalidant gemotiveerd te houden tijdens de revalidatie. Deze app stelt de zorgverlener in staat om eigen doelen in te stellen en via de, door de doelgroep geteste, visueel aantrekkelijke omgeving te monitoren of deze zijn behaald. De andere groep heeft een app ontwikkeld die zich meer richt op het doen van de oefeningen. De gebruiker kan in deze app via filmpjes en duidelijke foto’s zien of hij de voorgeschreven oefeningen op de juiste manier doet. Ook hier kan de gebruiker zijn voortgang monitoren en is het mogelijk om op eenvoudige wijze contact te maken met de fysiotherapeut.

Tijdens de minor brengt ieder discipline zijn eigen expertise in om uiteindelijk tot een, in de ogen van de opdrachtgever, geslaagd eindproduct te komen. Een mooie samenwerking binnen Vitale Delta.

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload