Menu

Saamhorigheid bij inspiratiesessies Vitale Delta

Door Vitale Delta is op 2 februari 2024 een inspiratiesessie op de thema’s Preventie en Technologie georganiseerd bij Hogeschool Inholland. Dit zijn thema’s waar onderzoekers in de werkpakketten Ondersteund Vitaal en Fysiek Vitaal aan werken en waarin zij meer gezamenlijk gaan optrekken.

Een enthousiaste groep onderzoekers vanuit De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden maakte kennis met elkaar en elkaars expertise. De groep ging aan de slag met signaleren van thema’s waarop de hogescholen kunnen samenwerken. Denk daarbij aan het verbeteren van leefstijl en vitaliteit van hogeschool medewerkers en studenten (de toekomstige professionals), inzetten van AI-oplossingen voor leefstijlverbetering en het betrekken van studenten vanuit de verschillende hogescholen bij onderzoeksprojecten en daarmee onderwijs en opleiding overstijgend werken.

Het is mooi om te zien dat zij elkaar kunnen versterken op deze hogeschool-overstijgende thema’s en dat er al in subgroepen vervolgafspraken gemaakt zijn. Een voorbeeld daarvan is de verkenning naar wat er al op de verschillende hogescholen gebeurt op het gebied van vitaliteit en leefstijl van medewerkers en studenten. We kijken uit naar verdere samenwerking en de vervolgacties op de gesignaleerde thema’s!

Deze sessie is de tweede van een reeks inspiratiesessies.

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload