Menu

Onderzoeksfestival | 9 februari 2024

Onlangs vond het eerste, drukbezochte Onderzoeksfestival plaats, een initiatief van onderzoeksprogramma Vitale Delta en in samenwerking vormgegeven met kennis- en innovatienetwerk  ZHIA: Zuid-Hollandse Impact Alliantie.

Een grote groep lectoren en onderzoekersondersteuners van de vier -bij Vitale Delta betrokken- hogescholen uit Zuid-Holland (ruim 70 aanwezigen) kwam bijeen op de Haagse Hogeschool om uiteenlopende onderwerpen met elkaar te bespreken aan verschillende thematafels.

Na een welkomstwoord van Carola Hageman (programmamanager ZHIA) nam AnneLoes van Staa (programmaleider SPRONG Vitale Delta en tevens Medical Delta lector) de microfoon over en benadrukte dat samenwerking op onderzoek en onderzoeksondersteuning van groot belang is maar niet vanzelfsprekend. Al iets eenvoudigs als een digitaal overleg tussen verschillende hogescholen is lastig vanwege de verschillende platforms en vergadertools. Zo werkt de ene hogeschool met Teams en de andere school met Whereby. Er zijn daarnaast veel thema’s waarop we kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren.

Publinova

Daarna namen John Doove en Sanne Tonkers (SURF) de bezoekers mee met de lancering van het publicatieplatform Publinova. Dit is hét landelijke platform voor publicaties van praktijkgericht onderzoek. Het doel van Publinova is dat de resultaten van praktijkgericht onderzoek – in welke vorm dan ook – vindbaar en toegankelijk zijn. Het beantwoordt aan de noodzaak van Open science. Momenteel zijn er 9 hogescholen aangesloten en 34 hogescholen betrokken. Vitale Delta heeft sindskort een eigen pagina op Publinova.

Onderzoekstafels

Na de Keynote speakers ging men in groepen uiteen om aan diverse onderzoektafels thema’s rondom ondersteuning van praktijkgericht onderzoek te bespreken: subsidietrajecten, Living Labs, PhD-trajecten, datamanagement, peer review, (Medisch) ethische Commissie, HR-loopbaanbeleid, publiceren, governance van onderzoek, kwaliteitsmanagement, ict-infrastructuur.

Vervolg

Bij het Onderzoeksfestival werd veel opgehaald, uitgewisseld en er werden nieuwe onderlinge contacten gelegd. De vier hogescholen trekken met elkaar op om gezamenlijk verder te komen. Dit festival verdient een jaarlijkse opvolging!

 

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload