Menu

Leren van bestaande interventies: het vroegsignaleren, bereiken en ondersteunen van mensen met betalingsachterstanden

Een van de thema’s waar het werkpakket Sociaal Vitaal van Vitale Delta zich mee bezighoudt, is het thema armoede en schulden. Vanuit de lectoraten Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland en Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden werken onderzoekers samen op dit thema.

Door de onderzoekers is het artikel ‘Leren van bestaande interventies’ geschreven, over vroegsignaleringsinterventies en de veranderingen omtrent de toegang tot de schuldhulpverlening. Vervolgens gaat het in op de ontwerpkeuzes, werkzame elementen en knelpunten. Wat kunnen we leren van de evaluaties van de interventies?

Bekijk het artikel: Leren van bestaande interventies

 

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload