Menu

Lectorale rede Richard de Brabander | 24 november 2022

Ecosociaal werk. Werken aan sociale duurzaamheid

De sociale en economische gevolgen van de klimaatcrisis en de transitie naar een circulaire samenleving raken ons allemaal. Maar het treft kwetsbare groepen in de samenleving extra hard. Waarom? Zij lijden het meest onder de weersextremen door bijvoorbeeld slechte huisvesting. Daarnaast profiteren juist deze mensen het minst van subsidies die de transitie moeten stimuleren. Het gevolg is een toename van sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Het creëren van maatschappijbreed draagvlak is essentieel om de transitie succesvol te doorlopen. Maar hoe zorg je voor draagvlak bij juíst die kwetsbare groepen?

Verbeterde kwaliteit van leven

Richard de Brabander is lector Dynamiek van de Stad bij Hogeschool Inholland, dat valt onder het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn. Hij pleit voor het daadwerkelijk onder ogen zien van de maatschappelijke verschillen en het serieus nemen van de wensen en belangen van deze groepen. Met die inzichten is er een kans om de kwaliteit van leven voor deze groepen te verbeteren en climate justice te bevorderen. Hierin ligt een cruciale rol voor het sociaal werk. Maar hoe kan aan die rol invulling worden gegeven en wat vraagt dat nu en in de toekomst van het sociaal werk? Op die vraag gaat Richard dieper in tijdens zijn lectorale rede.

“We moeten de maatschappelijke verschillen onder ogen zien en de wensen en belangen van kwetsbare groepen serieus nemen”

-Richard de Brabander

Datum: 24 november 2022
Tijd: 14.00 – 18.00 uur
Locatie: Debatpodium Arminius Rotterdam
Adres: Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam
Aanmelden: klik hier

Bron: Hogeschool Inholland

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload