Menu

Kenniscafé Gezond-Sociaal | 10 december 2020

Kan Positieve Gezondheid een verbinder zijn tussen het sociaal- en gezondheidsdomein?

Het concept Positieve Gezondheid biedt een aansprekend vertrekpunt om gezamenlijk kansen te pakken, relaties te leggen en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. En zodoende om een vernieuwde verbinding tussen het gezondheidsdomein en sociaal domein vorm te geven. Wat is nodig en wat werkt in de praktijk? Waarin vinden deze twee domeinen elkaar? En voor wie biedt dit concept praktische handvatten? Met welke doelgroep je ook te maken hebt, het breder kunnen en leren kijken sluit aan bij de steeds complexer wordende hulpvraag en samenleving. Tijdens dit kenniscafé, van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, gaan we aan de slag met casuïstiek en kijken we samen naar wat nodig is, wat werkt en verkennen we nieuwe, verbeterde en verrassende verbindingen.

Praktische informatie
Datum: 10 december 2020
Tijd: 15.00 tot 17.00 uur
Via: MS Teams
Aanmelden: Stuur een mail naar bakej@hr.nl o.v.v. Kenniscafé
Programma: Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.
Uitnodiging: bekijk de uitnodiging

Vitale Delta is als partner betrokken bij het kenniscafé.

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload