Menu

Hogescholen in Delta-regio gaan vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland versterken

Vitale Delta, een nieuw consortium van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland, heeft een subsidie van twee miljoen euro toegekend gekregen vanuit SIA SPRONG. De komende acht jaar gaan ze samen met Medical Delta een praktijkgericht onderzoeksprogramma uitvoeren om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren.

Het consortium Vitale Delta bundelt de kracht van negentien lectoraten met elk een sterk track record op de thema’s vitaliteit, zorgtechnologie en bewegen. Samen gaan ze de fysieke, mentale en sociale gezondheid van jong tot oud in wijken in Leiden, Den Haag en Rotterdam bevorderen. Versterking van de veerkracht, eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving staan centraal. Dat wordt vormgegeven in vier werkpakketten waarin de praktijkgerichte onderzoeksprojecten worden ingebed:

  • Ondersteund Vitaal / Zorgtechnologie;
  • Fysiek Vitaal / Bewegen in de wijk;
  • Sociaal Vitaal / Integrale wijkaanpak;
  • Zelf Vitaal / (Ondersteuning bij) zelfmanagement.

Vitaliteit laten ‘leven en werken’

Vitale Delta stelt de hogescholen in staat om het thema vitaliteit te laten ‘leven en werken’. Om de doelen te realiseren verstevigen de lectoraten hun bestaande samenwerking tussen de universiteiten, universitaire medische centra, gemeenten en hogescholen. Dat gebeurt onder andere via een uitwisseling tussen bestaande expertisecentra, Living Labs en werkplaatsen. Enkele voorbeelden zijn de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Centrum voor Vitaliteit in Leiden, Sportcampus Zuiderpark en het Medical Delta Living Lab ZiekenThuis. Leonard Geluk (voorzitter College van Bestuur bij De Haagse Hogeschool): “Met deze SIA SPRONG-subsidie kunnen de hogescholen samen met burgers verder werken aan nieuwe oplossingen die direct in de praktijk en in het onderwijs in te brengen zijn. Heel concreet, heel praktisch, en erg nodig.”

Bundelen van expertise

Elk werkpakket wordt geleid door twee lectoren van verschillende hogescholen. Samen combineren ze de expertise van meerdere lectoraten. Leidende principes zijn: co-creatie met burgers, cliënten, patiënten en professionals, een maatschappelijk innovatieperspectief, interprofessioneel samenwerken en ondernemerschap. De eerste twee jaar pakken de lectoren nieuwe, gezamenlijke onderzoeks- en onderwijsprojecten op om de onderzoeksinfrastructuur te bouwen. Nieuwe producten en kennis die daaruit voortvloeien zullen de curricula bij de betrokken opleidingen versterken. Programmaleider AnneLoes van Staa (lector bij Hogeschool Rotterdam): “Vitale Delta is een fantastische kans om de samenwerking tussen onze hogescholen, maar ook met veel partners uit de praktijk en wetenschap, echt tot stand te brengen. Daarmee kunnen we innovaties sneller naar de praktijk en het onderwijs brengen.”

Versterken positie hogescholen

Vitale Delta versterkt de positie van de hogescholen binnen Medical Delta. De samenwerking garandeert dat partners uit de beroepspraktijk van preventie, zorg en welzijn, gemeenten en het bedrijfsleven direct kunnen profiteren van de infrastructuur en opbrengsten van Vitale Delta. Agaath Sluijter (directeur Medical Delta): “We zijn erg blij dat we met behulp van deze subsidie vitaliteit in de Medical Delta duurzaam gestalte kunnen geven.”

Bron: Hogeschool Rotterdam

Publicatiedatum:

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload