Menu

Ybranda Koster

Alle medewerkers

Ybranda Koster

Ybranda heeft na het afronden van de hbo-v jaren als wijkverpleegkundige gewerkt. Zij is betrokken geweest bij de implementatie van een integraal zorgdossier voor alle disciplines binnen de thuiszorg, het verpleeghuis en de verzorgingshuizen van de organisatie. Zij heeft haar studie verplegingswetenschap afgerond en zich in de daaropvolgende jaren beziggehouden met standaardisatie in het verpleegkundig dossier.

Vanaf 2014 is zij werkzaam als docent verpleegkunde bij Hogeschool Inholland. Zij heeft daarbij als aandachtspunten het plaatsen van eHealth in de opleiding en het stimuleren van het gebruik van didactische ict in het onderwijs. Zij houdt zich daarnaast met name bezig met het ontwikkelen van het nieuwe curriculum voor de opleiding verpleegkunde van Hogeschool Inholland.  Daarnaast volgde zij de Master Advanced Health Informatics Practice waarvoor zij onderzoek heeft gedaan naar gewenste competenties op het gebied van zorgtechnologie in de thuiszorg. Sinds september 2017 is zij als docent-onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Medische Technologie met name gericht op het gebied van eHealth en hierin de verbinding leggen met de opleidingen.

Vanaf half november zal zij tijdelijk het werkpakketleiderschap binnen werkpakket 1: Ondersteund Vitaal overnemen van Joan Dallinga.

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload