Menu

Ton Bakker

Alle medewerkers

Ton Bakker
T: (06) 3176 4102

Psychogeriater Ton Bakker is sinds 2013 lector Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is Ton specialist ouderengeneeskunde, met als aandachtsgebied psychiatrische functiestoornissen, bij De Zellingen.

Binnen Vitale Delta is Ton betrokken bij werkpakket 4: Zelf Vitaal.

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload