Menu

Liesbeth de Wit

Alle medewerkers

Liesbeth de Wit

Liesbeth heeft in 2007 haar MSc in Voeding & Gezondheid gehaald aan de Wageningen Universiteit. Vervolgens heeft zij twee jaar gewerkt als onderzoeker aan de Wageningen Universiteit in een Europees project over Voedingsrichtlijnen en -aanbevelingen voor kwetsbare groepen. Daarna verhuisde zij voor twee jaar naar Guildford in Engeland, waar zij aan de University of Surrey in hetzelfde project kwalitatief onderzoek en projectmanagement heeft gedaan. Vervolgens heeft zij zes jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen gewerkt in een Europees project over Gezondheidsvaardigheden van kwetsbare (jonge) ouderen. Hier is zij tevens haar promotietraject begonnen, dat zich richt op gezondheidsvaardigheden gezien vanuit het perspectief van (jonge) ouderen, en waarvoor zij twee wetenschappelijke artikelen heeft gepubliceerd. Zij is zich in het kader van dit project tevens gaan verdiepen in participatief actieonderzoek. In haar laatste functie bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschol Rotterdam heeft zij als onderzoeker gewerkt aan een participatief actieonderzoek over zingeving en geestelijke verzorging voor mensen in de palliatieve levensfase, hun naasten en ouderen in de eerste lijn. Liesbeth werkt sinds half september 2021 als onderzoeker voor het Kenniscentrum Health Innovation van de Haagse Hogeschool. Hier is zij o.a. betrokken bij het project Healthy@Haagse Hogeschool, en als tijdelijk werkpakketleider bij Vitale Delta binnen werkpakket 4: Zelf Vitaal.

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload