Menu

Guido Walraven

Alle medewerkers

Guido Walraven
T: (06) 1527 9380

Naast zijn functie als lector adviseerde Guido Walraven vanuit verschillende onderzoeks- en adviesbureaus (eerst in Utrecht en later Amsterdam) professionals over de problematiek van de grote stad, bijvoorbeeld over lokaal preventief jeugdbeleid. Internationaal was hij actief bij onderzoeken van de OECD, Unesco en de Wereldbank, met name rond het thema integrale aanpak van problemen van risicojongeren. Sinds 2004 heeft hij een eigen onderzoeks- en adviesbureau; van daaruit is hij onder meer coördinator van het landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen.

Binnen Vitale Delta is Guido betrokken als leidend lector bij werkpakket 3: Sociaal Vitaal. Daarnaast is hij lector Dynamiek van de Stad aan Hogeschool Inholland.

error: Deze afbeelding kan niet worden gedownload